N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1

We voeren werkzaamheden uit op de N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1. Dit doen we in fases.

In 2021 voerden wij werkzaamheden van groot onderhoud uit aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1 in Beekbergen. Wij hebben tegelijk met het onderhoud ook enkele maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. In het eerste kwartaal van 2022 hebben we een nieuw ontwerp gemaakt voor de ingang van de bebouwde kom aan de noordkant van Beekbergen. 

 

Planning

We voeren de werkzaamheden uit vanaf maandag 7 november tot en met vrijdag 2 december 2022. Vanwege werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A50 is eerder uitvoeren helaas niet mogelijk. 

We passen de ingang van de bebouwde kom aan de noordkant van Beekbergen aan, waarbij we de komgrens verschuiven richting De Els. Daarnaast passen we de bushalte Hagenbrug (richting Apeldoorn) aan. Hierdoor kan het (vracht)verkeer beter een halterende bus passeren. Ook vernieuwen we het asfalt.

Bereikbaarheid

Vanwege de werkzaamheden, sluiten we de Arnhemseweg af tussen De Els en de Hagenweg tijdelijk af. Woningen blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer leiden we om door middel van bebording langs de weg.

  • Verkeer Apeldoorn – Beekbergen leiden we om via A1 – A50 – Loenenseweg (N786).
  • Verkeer Arnhem – Beekbergen wijzigt niet en kan via de Arnhemseweg (N788) Beekbergen bereiken.
  • Verkeer Beekbergen – Apeldoorn leiden we om via de Ruitermolenweg – Tullekensmolenweg – Oude Apeldoornseweg.
  •  Verkeer Beekbergen – Arnhem kan via de Loenenseweg (N786) of de Kerkweg en Arnhemseweg (N788) naar de A50.

Openbaar vervoer

Bushaltes De Smittenberg richting Apeldoorn en Hagenbrug (beide richtingen) zijn tijdens deze werkzaamheden buiten gebruik. In overleg met busvervoerder Keolis is de bus route gesplitst om opstoppingen te voorkomen. Voor bushalte De Smittenberg richting Apeldoorn wordt een tijdelijke bushalte in de Engelanderweg gerealiseerd ter hoogte van huisnummer 3. Plan uw reis op tijd via www.9292ov.nl of via de website van de vervoerder.

Fietsers

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de route. Bij reparatiewerkzaamheden aan het fietspad leiden we fietsers ter plaatse naar het fietspad aan de andere zijde.

Plan uw reis

We werken samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker, die we zoveel mogelijk proberen te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland.

Verkeersbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland namen een verkeersbesluit voor het verlagen van de snelheid van 80km/u naar 50km/u aan de noordzijde van Beekbergen, tussen kilometer 20,324 en kilometer 20,380 en het instellen van een adviessnelheid van 30km/u bij de komingang van Beekbergen, gemeente Apeldoorn. Het verkeersbesluit lag tot en met 21 april 2022 ter inzage en is via de link te raadplegen.

Nieuwe aanpassing voor komingang aan noordkant van Beekbergen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 9 september 2021 uitte een aantal inwoners van Beekbergen hun zorgen over het ontwerp voor de noordelijke komingang van Beekbergen. In overleg met deze bewoners hebben wij de werkzaamheden aan de noordelijke komslinger tot en met het kruispunt Arnhemseweg - Tullekensmoleweg uitgesteld. Wij hebben besloten om de werkzaamheden aan de noordelijke kommaatregel en het kruispunt Tullekensmolenweg door te schuiven naar november van 2022. Het nieuwe ontwerp is in samenspraak met de dorpsraad van Beekbergen tot stand gekomen. Op 3 februari 2022 lag het plan ter inzage voor direct aanwonenden.

Proef ‘Natuurlijk Sturen’ tussen A50 en zuidelijke komgrens Beekbergen

Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bijdraagt aan  de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van ‘Natuurlijk Sturen’ is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het verkeersgedrag positief beïnvloed wordt. We hebben diverse maatregelen in concept uitgewerkt. In het najaar van 2020 hebben wij de effectiviteit van deze maatregelen onderzocht. Verschillende belanghebbenden hebben aan dit onderzoek meegewerkt, zoals aanwonenden, bedrijven, dorpsraad en hulpdiensten. Het maatregelenpakket wordt nu verder uitgewerkt. We verwachten eind 2022 op deze site meer informatie te kunnen geven.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.