N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1.

In 2021 voerden wij werkzaamheden van groot onderhoud uit aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1 in Beekbergen. Wij hebben tegelijk met het onderhoud ook enkele maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. In het eerste kwartaal van 2022 hebben we een nieuw ontwerp gemaakt voor de ingang van de bebouwde kom aan de noordkant van Beekbergen. 

 

Verkeersbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het verlagen van de snelheid van 80km/u naar 50km/u aan de noordzijde van Beekbergen, tussen kilometer 20,324 en kilometer 20,380 en het instellen van een adviessnelheid van 30km/u bij de komingang van Beekbergen, gemeente Apeldoorn. Het verkeersbesluit ligt van 10 maart tot en met 21 april 2022 ter inzage en is via de link te raadplegen.

Planning

Wanneer?Wat?

November 2022

Aanpassing ingang van de bebouwde kom aan de noordkant van Beekbergen. Daarnaast wordt de bushalte Hagenbrug (richting Apeldoorn) aangepast. Door deze aanpassing kan het (vracht)verkeer beter een halterende bus passeren. Ook vernieuwen we het asfalt.

Nieuwe aanpassing voor komingang aan noordkant van Beekbergen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 9 september 2021 uitte een aantal inwoners van Beekbergen hun zorgen over het ontwerp voor de noordelijke komingang van Beekbergen. In overleg met deze bewoners hebben wij de werkzaamheden aan de noordelijke komslinger tot en met het kruispunt Arnhemseweg - Tullekensmoleweg uitgesteld. Wij hebben besloten om de werkzaamheden aan de noordelijke kommaatregel en het kruispunt Tullekensmolenweg door te schuiven naar november van 2022. Het nieuwe ontwerp is in samenspraak met de dorpsraad van Beekbergen tot stand gekomen. Op 3 februari 2022 lag het plan ter inzage voor direct aanwonenden.

Proef ‘Natuurlijk Sturen’ tussen A50 en zuidelijke komgrens Beekbergen

Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bijdraagt aan  de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van ‘Natuurlijk Sturen’ is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het verkeersgedrag positief beïnvloed wordt. We hebben diverse maatregelen in concept uitgewerkt. In het najaar van 2020 hebben wij de effectiviteit van deze maatregelen onderzocht. Verschillende belanghebbenden hebben aan dit onderzoek meegewerkt, zoals aanwonenden, bedrijven, dorpsraad en hulpdiensten. Het maatregelenpakket wordt nu verder uitgewerkt. We willen de maatregelen in de winter van 2022/2023 realiseren. We verwachten in oktober 2022 op deze site meer informatie te kunnen geven.

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

We voeren in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan verschillende wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. We stemmen de planning, afsluitingen en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u op de pagina Bereikbaarheid driehoek Apeldoorn – Zutphen - Arnhem.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.