Gronden en gebouwen kopen en landbouwgrond pachten

Provincie Gelderland is eigenaar van gronden en gebouwen. Een deel van deze gronden en gebouwen worden verkocht. Wanneer er gronden of gebouwen te koop zijn vindt u dat op deze pagina en in de lokale en regionale bladen. Ook is er de mogelijkheid om te pachten.

Te koop

Hieronder vindt u alle gronden, gebouwen, percelen en bouwkavels die we te koop aanbieden.

Kennisgevingen

We maken via kennisgevingen bekend wanneer we van plan zijn gronden (1 op 1) te verkopen, of een recht van opstal op gronden te vestigen. Ook onderhandse pachtuitgifte maken we via kennisgevingen bekend.

Pacht op provinciale gronden

We verpachten ieder jaar opnieuw landbouwgrond. Deze grond is verspreid over heel Gelderland. Omdat we natuurinclusieve landbouw steeds belangrijker vinden, is op deze gronden een beperkte hoeveelheid mestgift toegestaan. De pachtuitgifte van deze gronden gaat per openbare inschrijving. Deze inschrijvingsprocedure loopt via www.pachtgrond.nu. Op pachtgrond.nu vindt u alle informatie over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Als u een account aanmaakt krijgt u automatisch bericht wanneer er percelen worden aangeboden.

Wet Bibob

De provincie kan een onderzoek starten op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid zich te beschermen tegen het ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Voordat u de vastgoedtransactie aangaat vult u daarom een Bibob-vragenformulier in. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld de samenstelling en financiering van het bedrijf of de organisatie en haar bestuurders. U bent verplicht dit naar waarheid in te vullen en ondertekend terug te sturen. Met de verzamelde onderzoeksgegevens brengen wij de integriteit van u, uw bedrijf of organisatie in kaart. We gebruiken diverse informatiebronnen, bijvoorbeeld open bronnen, politie- en justitiegegevens, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en nieuwsberichten.

Blijkt uit het onderzoek dat geen sprake is van een integere partij? Dan kunnen we besluiten de vastgoedtransactie niet te sluiten of een reeds aangegane vastgoedtransactie beëindigen. Wij wijzen u in dit kader op de Beleidsregels integriteitsbeoordeling Gelderland 2021, alsmede de Wet Bibob.

Lees meer over het Bibob-onderzoek.