Energietransitie: van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen

In 2050 gebruiken we alleen nog duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. We moeten daarom flinke stappen zetten, samen met inwoners, bedrijven en gemeenten.
Energietransitie: van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen

De opgave is groot. Op deze pagina leest u over een aantal manieren waarop we de energietransitie in Gelderland ondersteunen. We stimuleren bijvoorbeeld huiseigenaren om te verduurzamen met een subsidie. Samen met partners werken we aan Regionale Energiestrategieën voor de grootschalige opwek van zon- en windenergie. Gemeenten helpen we bij de omschakeling naar nieuwe warmtebronnen. We adviseren vastgoedeigenaren over het verduurzamen van de gebouwen. En we stimuleren onderzoek naar verschillende duurzame energiebronnen en -dragers. 

Zie ook

Iedereen kan helpen om verdere opwarming van de aarde te stoppen.

Mieke maakte van haar biologische boerderij een kleine zonne-centrale met 180 zonnepanelen op het dak.

Toekomstbestendig wonen

Met de Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen kunnen huiseigenaren geld lenen voor duurzame aanpassingen aan de woning. Daarmee woont u comfortabeler, bespaart u op uw energielasten, investeert u in de waarde van uw woning én draagt u bij aan een beter klimaat.

Bekijk de subsidievoorwaarden

Anders verwarmen

We stoppen in 2050 met het gebruik van aardgas en gaan onze huizen en gebouwen anders verwarmen. De warmtetransitie komt in elke wijk, in elke straat en achter elke voordeur. Hoe we onze partners ondersteunen in de versnelling van de warmtetransitie leest u op deze pagina. 

Samen versnellen we de warmtetransitie

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Bezit u klein maatschappelijk vastgoed en heeft u behoefte aan kennis en advies om gebouw(en) te verduurzamen? Onze duurzaamheidscoaches adviseren ruim 100 eigenaren kosteloos.

Zon op bedrijfsdaken

Heeft u een bedrijfspand in Gelderland en een SDE+ beschikking voor zonnepanelen? Gebruik de Groeiversneller Zon van Oost NL. Dan krijgt u advies bij het opzetten van een plan: voor een bedrijfsdak vol zonnepanelen. Want wij moedigen dit als provincie aan.

Alternatieve duurzame bronnen

Op dit moment zijn zonne- en windenergie de belangrijkste technieken voor opwek van elektriciteit. Daar zetten we voor 2030 vol op in. Maar de ontwikkelingen gaan snel. We stimuleren onderzoek en de ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen en -dragers. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de inzet van waterkracht, geothermie en waterstof.

Duurzame mobiliteit

Gelderlanders moeten veilig, snel, betaalbaar én klimaatneutraal kunnen reizen. We stimuleren mensen vaker het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken. Daarvoor leggen we bijvoorbeeld meer snelfietspaden aan. Ook verbeteren we de mogelijkheden om slim te reizen: er komen knooppunten waar reizigers makkelijker kunnen overstappen naar een ander duurzaam vervoermiddel.