Energietransitie: van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen

In 2050 gebruiken we alleen nog duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Ook voor verwarmen stappen we over naar duurzame oplossingen. We moeten daarom flinke stappen zetten, samen met inwoners, bedrijven en gemeenten.
Energietransitie: van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen

De opgave is groot. Op deze pagina leest u over een aantal manieren waarop we de energietransitie in Gelderland ondersteunen. We stimuleren bijvoorbeeld huiseigenaren om te verduurzamen. Samen met partners werken we aan Regionale Energiestrategieën voor de grootschalige opwek van zon- en windenergie. Gemeenten helpen we bij de omschakeling naar nieuwe warmtebronnen. En we stimuleren onderzoek naar verschillende duurzame energiebronnen en -dragers. Ook werken we met netbeheerders aan de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk.

Iedereen kan helpen om verdere opwarming van de aarde te stoppen.

Mieke maakte van haar biologische boerderij een kleine zonne-centrale met 180 zonnepanelen op het dak.

Anders verwarmen

We stoppen in 2050 met het gebruik van aardgas en gaan onze huizen en gebouwen anders verwarmen. De warmtetransitie komt in elke wijk, in elke straat en achter elke voordeur. Hoe we onze partners ondersteunen in de versnelling van de warmtetransitie leest u op deze pagina.

Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS)

We gebruiken met elkaar veel energie. Thuis maar ook in bijvoorbeeld ziekenhuizen en bedrijven. Daarnaast leveren onder andere zonnepanelen en windmolens ook steeds meer duurzame energie. Het is nodig het stroomnet aan te passen om energievraag, -aanbod en -transport op elkaar af te stemmen. Om daarvoor goede keuzes te maken werken we nauw samen met andere overheden en netbeheerders. Dat doen we in de aanpak Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS).

GEIS Ontwerp beleidskader ter inzage

Tot en met 7 februari 2022 ligt het ontwerp beleidskader Gelderse Energie Infrastructuur ter inzage. Hierin staat hoe we onze rol zien en welke instrumenten we inzetten om het stroomnet zo snel mogelijk uit te breiden. Het ontwerp-beleidskader GEIS en de bijlage staan op overheid.nl.

Zon op bedrijfsdaken

Heeft u een bedrijfspand in Gelderland en een SDE+ beschikking voor zonnepanelen? Gebruik de Groeiversneller Zon van Oost NL. Dan krijgt u advies bij het opzetten van een plan: voor een bedrijfsdak vol zonnepanelen. Want wij moedigen dit als provincie aan.

Alternatieve duurzame bronnen en dragers

Op dit moment zijn zonne- en windenergie de belangrijkste technieken voor opwek van elektriciteit. Daar zetten we voor 2030 vol op in. Maar de ontwikkelingen gaan snel. We stimuleren onderzoek en de ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen en -dragers. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de inzet van waterkracht (aquathermie), en aardwarmte (geothermie) als energiebron en waterstof als duurzame energiedrager.

Duurzame mobiliteit

Gelderlanders moeten veilig, snel, betaalbaar én klimaatneutraal kunnen reizen. We stimuleren mensen vaker het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken. Daarvoor leggen we bijvoorbeeld meer snelfietspaden aan. Ook verbeteren we de mogelijkheden om slim te reizen: er komen knooppunten waar reizigers makkelijker kunnen overstappen naar een ander duurzaam vervoermiddel.