Nevenfuncties medewerkers functieschaal 14 en hoger

We publiceren de nevenwerkzaamheden van medewerkers in functieschalen 14 en hoger. Dit levert een bijdrage aan een transparant overheidsoptreden Op deze pagina vindt u een overzicht. In verband met privacy-regels noemen we geen namen.

Directie 

  • secretaris van de AAC Regionale economie 
  • strategische denktank (samen met de secretaris van Overijssel) 

Griffier

  • lid stuurgroep Gelderland Academie 
  • lid selectiecommissie 

Secretaris-directeur Rekenkamer Oost-Gelderland 

  • bestuurslid Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekencommissies 

Afdelingsmanager 

  • lid programmaberaad FCK-CT (Fonds Collectieve Kennis – Civiele techniek) 
  • adviesraad Aanbesteden en Contracteren CROW te Ede 
  • burgerinitiatiefgroep Beek op de Paasberg 

Teammanager 

penningmeester Stichting Veren Gelderland