Circulaire economie: het roer moet om, maar hoe?

In 2030 moet het gebruik van schaarse grondstoffen met 50% verminderd zijn. Daarvoor zijn technologische innovaties nodig. Het Gelderse bedrijfsleven is daarvoor dé plek. Het roer moet om.
Circulaire economie: het roer moet om, maar hoe?

Van bouwafval naar waardevolle grondstoffen

Bij circulair delven worden de vrijkomende materialen uit een gebouw zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Dit betekent dat de materialen, die bij het circulair delven van het Prinsenhof A vrijkomen, opnieuw (als grondstof) gebruikt gaan worden.

Nederland circulair in 2050

Omdat de vraag naar grondstoffen wereldwijd toeneemt, moeten we zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan. De overheid, het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties werken hier hard aan. Met als doel: een volledig circulaire economie in 2050.