Gelderland geletterd

Goede basisvaardigheden zijn essentieel voor iedereen. Maar soms gaat lezen en schrijven niet vanzelf. Met de campagne Gelderland Geletterd roepen we mensen op om zich aan te melden voor een training.

Opzet campagne 

In 2021 startten we met een nieuwe, provinciale campagne voor laaggeletterden met moedertaal Nederlands (NT1). Met deze campagne zetten we in op de mogelijkheden die mensen krijgen als ze beter kunnen lezen en schrijven. We richten ons op de thema’s gezin, werk, gezondheid en geld. 

We bieden een perspectief met de boodschap: leer beter lezen en schrijven. Bel gratis 0800 – 023 44 44 of ga naar ikdoeookmee.nl.

Campagnejaar 2023-2024

De bestaande campagne is uitgebreid met 4 nieuwe onderwerpen op de thema’s gezin, werk, gezondheid en geld. Deze keer richten we ons niet alleen op de laaggeletterden zelf maar ook op hun omgeving. Dit doen we met de boodschap: Herken jij de signalen? Voor 200.000 Gelderlanders is lezen en schrijven lastig. Kijk op www.ikdoeookmee.nl. We voeren de vernieuwde campagne 1 jaar lang vanaf de Week van Lezen en Schrijven (8 tot 15 september 2023).
De materialen in de toolkit zijn voor elke Gelderse partner toegankelijk en vrij te gebruiken in de vorm, zoals deze worden aangeboden. Op de achterzijde van de A5-flyer is ruimte om een sticker te plakken met eigen informatie. Samen zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk laaggeletterden bereiken!

Over Gelderland geletterd

Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen en Schrijven, Rijnbrink, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Gelderland werken samen om meer laaggeletterden - met Nederlands als moedertaal - te bereiken en stimuleren tot scholing en training. Onderdeel van de samenwerking is deze campagne.