Over de provincie

Ons doel is een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We leggen de focus op een duurzaam, verbonden en een economisch krachtig Gelderland. Daar investeren wij in. Daar willen en kunnen we van meerwaarde zijn.
Huis der Provincie

Hoe doen we dat?

Door 7 met elkaar samenhangende ambities na te streven waar wij het verschil kunnen maken voor een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland. Deze ambities vindt u hieronder.

Ambities provincie Gelderland

Buiten onze 7 ambities zijn er nog andere dingen om te vertellen over de provincie.

Downloads-2

Hier kunt u foto's, logo's en andere bestanden downloaden. Gebruik is vrij, op voorwaarde dat u de bestanden niet bewerkt en dat u bij publicatie de provincie Gelderland als bron vermeldt.

Duurzame organisatie

We willen in 2030 als provinciale organisatie klimaatneutraal zijn.

Huis der Provincie

Het Huis der Provincie werd in 2007 tot rijksmonument benoemd vanwege de bijzondere architectuur en de kunst. In 2015 startten renovatiewerkzaamheden en kwam er een nieuw gebouw bij, aan het monument vast.

Informatie en cijfers

Hieronder vindt u feiten en cijfers over inwoners, oppervlakte, verkeer, regionaal product, arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, recreatie en toerisme in Gelderland.

Mandaatregister

In dit mandaatregister ziet u een overzicht van alle geldende mandaten, volmachten en machtigingen van provincie Gelderland.

Nevenfuncties medewerkers functieschaal 14 en hoger

We publiceren de nevenwerkzaamheden van medewerkers in functieschalen 14 en hoger. Dit levert een bijdrage aan een transparant overheidsoptreden Op deze pagina vindt u een overzicht. In verband met privacy-regels noemen we geen namen.

Organogram

Bekijk het organogram van provincie Gelderland en kom meer te weten over de structuur van onze organisatie.

Prinsenhof

Door de komst van het nieuwe Huis der Provincie in Arnhem is het provinciale kantoorgebouw Prinsenhof A overbodig geworden en staat het leeg.

Vlag, lied en wapen

Zoals elke provincie heeft ook Gelderland een eigen vlag, wapen en zelfs een volkslied. De vlag en het wapen zijn officieel goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel. Het volkslied is een initiatief van Provinciale Staten.