Natuurbrandbeheersing

Door klimaatverandering is het steeds vaker extreem heet en droog. Hierdoor is een onbeheersbare natuurbrand een groeiend risico. Veiligheidsregio’s doen er alles aan om bij brand zo snel mogelijk op te treden en de brand te blussen. Maar er is meer nodig om natuurbranden in de toekomst beter te beheersen.
Natuurbrandbeheersing-header 2.jpeg

Samen met de veiligheidsregio’s 

Om natuurbranden beter te beheersen werken we gebiedsgericht. Dit doen we samen met de veiligheidsregio’s in de gebieden met veel natuur. Dat zijn de Veluwe, Achterhoek en Rijk van Nijmegen. Bij deze aanpak zijn de rollen verdeeld tussen ons en de veiligheidsregio’s.

Maatregelen langs wegen

Wij doen onderzoek naar maatregelen langs wegen en spoorlijnen. Maatregelen die nodig zijn, om onbeheersbare natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen. En om de gevolgen van een natuurbrand te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van naaldhout door loofhout.

Risicovolle objecten

De veiligheidsregio's richten zich samen met gemeenten op de risicovolle objecten in natuurgebieden. Zoals zorgcentra, recreatiebedrijven, woon- en werklocaties. Zij gaan in gesprek met de eigenaren van de objecten én geven advies over een betere bescherming tegen natuurbranden. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van tuinen, vluchtwegen.

Samenwerking

In april is er een grote bijeenkomst voor alle betrokken organisaties. De 1e resultaten van de gebiedsgerichte aanpak zijn dan te zien. Tijdens de bijeenkomst gaan we ook in gesprek over de wijze waarop we maatregelen gaan uitvoeren en onderhouden. En we bespreken hoe we samen gaan werken om natuurbranden succesvol te beheersen. 

Wat te doen bij brand?

Bel altijd 112 als u een brand ziet in een natuurgebied. Probeer niet om zelf de brand te blussen. Wacht hulp niet af en vlucht haaks van de brand af naar een veilige plek. Zoals de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.