Natuurbrandbeheersing

Door klimaatverandering is het steeds vaker extreem heet en droog. Hierdoor is een onbeheersbare natuurbrand een groeiend risico. Veiligheidsregio’s doen er alles aan om bij brand zo snel mogelijk op te treden en de brand te blussen. Maar er is meer nodig om natuurbranden in de toekomst beter te beheersen.
Natuurbrandbeheersing-header 2.jpeg

Samen met de veiligheidsregio’s 

Om natuurbranden beter te beheersen werken we gebiedsgericht. Dit doen we samen met de veiligheidsregio’s in de gebieden met veel natuur. Dat zijn de Veluwe, Achterhoek en Rijk van Nijmegen. We hebben ons 2 doelen gesteld: 

  1. het verbeteren van de brandveiligheid van risicovolle objecten;
  2. het tegengaan van uitbreiden van grote branden door brandwerende maatregelen langs wegen.

Risicovolle objecten

De veiligheidsregio's richten zich samen met gemeenten op de risicovolle objecten in natuurgebieden. Zoals zorgcentra, recreatiebedrijven, woon- en werklocaties. Zij gaan in gesprek met de eigenaren van de objecten én geven advies over een betere bescherming tegen natuurbranden. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van tuinen, vluchtwegen.

Wegen en spoorwegen benutten om natuurbranden te stoppen

Wegen, spoorlijnen en hoogspanningstracés kunnen voorkomen dat branden van het ene gebied overslaan naar het andere. Daarvoor is het nodig dat de bermen brandwerend zijn. Een juiste inrichting van de berm zorgt ervoor dat een brand zich niet verder uit kan breiden. Een brandwerende berm is begroeid met grassen en kruiden en er staan geen naaldbomen, zoals den of spar. We hebben onderzocht welke bermen goed ingericht zijn. Het blijkt dat ruim 400 kilometer wegbermen brandwerend ingericht zijn. 275 kilometer wegbermen voldoen gedeeltelijk en 50 kilometer voldoen nog niet.  

Brandgevoelig naaldhout weghalen

Alle grondeigenaren met bezit langs belangrijke wegen hebben we gevraagd maatregelen te nemen op locaties die nu nog niet, of niet helemaal voldoen aan de gestelde eisen. Het gaat om naaldhout vervangen door loofhout (eik, populier, etc.), laaghangende takken die de grond raken weghalen en jonge zaailingen of uitlopers van naaldhout verwijderen. We hopen met de maatregelen ook een bijdrage te kunnen leveren aan natuurdoelen van een gebied. 

Wat te doen bij brand?

Bel altijd 112 als u een brand ziet in een natuurgebied. Probeer niet om zelf de brand te blussen. Wacht hulp niet af en vlucht haaks van de brand af naar een veilige plek. Zoals de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.