Gelderse natuurgebieden

Gelderland heeft veel natuurgebieden, samen vormen zij het Gelders Natuurnetwerk (GNN). We ontwikkelen nieuwe natuur rondom bestaande natuurgebieden en samen met andere partijen werken we aan natuurherstel. Dit is belangrijk voor het behoud van planten en dieren.
Een Gelders natuurgebied met waterpoel

Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) bevat bestaande en nieuwe natuurgebieden. 
Dit gebied is beschermd en de regels rondom bescherming en ontwikkeling zijn te vinden in de omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Kaart met Gelderse natuurgebieden

Deze kaart hiernaast toont alle gebieden die vallen onder het Gelders Natuurnetwerk of de Natura 2000-gebieden. In alle gebieden ligt onze focus op het herstellen en versterken van de natuur.

De Natura 2000-gebieden

Een deel van het GNN heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Gelderland heeft 15 van deze Europees beschermde natuurgebieden. We doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken. Zodat de kwaliteit en soortenrijkdom van de natuur te verbeteren.

Downloads:

All4biodiversity

LIFE IP All4Biodiversity is een landelijk zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Waardevol Brummen en Veluwezoom-IJssel als onderdeel van Rijntakken zijn 2 Gelderse gebieden met een gebiedsgerichte aanpak die meedoen met dit programma.