Gelderse natuurgebieden

Gelderland heeft veel natuurgebieden, samen vormen zij het Gelders Natuurnetwerk (GNN). We ontwikkelen nieuwe natuur rondom bestaande natuurgebieden en samen met andere partijen werken we aan natuurherstel. Dit is belangrijk voor het behoud van planten en dieren.
Gelderse natuurgebieden

Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) bevat bestaande en nieuwe natuurgebieden. 
Dit gebied is beschermd en de regels rondom bescherming en ontwikkeling zijn te vinden in de omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u meer weten over een bepaald gebied? Klik hieronder op het gewenste natuurgebied voor meer informatie:

Kaart met Gelderse natuurgebieden

Deze kaart hiernaast toont alle gebieden die vallen onder het Gelders Natuurnetwerk of de Natura 2000-gebieden. In alle gebieden ligt onze focus op het herstellen en versterken van de natuur.

De Natura 2000-gebieden

Een deel van het GNN heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Gelderland heeft 15 van deze Europees beschermde natuurgebieden. We doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken. Zodat de kwaliteit en soortenrijkdom van de natuur te verbeteren.

Nieuwe natuur is belangrijk voor het aantal verschillende soorten dat voorkomt in een gebied (soortenrijkdom). Want de biodiversiteit en de aantallen in plant- en diersoorten nemen af. Door nieuwe natuur aan te leggen ontstaan grotere en sterkere natuurgebieden. 
En hoe groter het gebied, hoe groter de overlevingskansen van plant- en diersoorten. Biodiversiteit neemt toe en natuur is minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld droogte of ziekten. Het eindresultaat is sterkere natuur. Dit is belangrijk voor voedselproductie, schoon water en het afremmen van klimaatverandering. 

We leggen in totaal 10.600 hectare nieuwe natuur aan, in 2025 is dit klaar. We doen dit door grond aan te kopen en daarna in te richten als natuur. Dit doen we grotendeels zelf. Daarnaast zijn er subsidies voor agrariërs, terreinbeheerders en particulieren. Deze subsidie geeft hen de mogelijkheid om natuur namens ons in te richten. Meer hierover vindt u onder de downloads, in de brochure particulier Natuurbeheer. Van de 10.600 hectare grond is 62% al ingericht als nieuwe natuur. Nieuwsgierig naar de verdere vooruitgang? Hiernaast in de ‘voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk’ is dit per natuurgebied te vinden. 

Downloads:

All4biodiversity

LIFE IP All4Biodiversity is een landelijk zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Waardevol Brummen en Veluwezoom-IJssel als onderdeel van Rijntakken zijn 2 Gelderse gebieden met een gebiedsgerichte aanpak die meedoen met dit programma.