Verkeersveiligheid

Als we onderweg zijn maken we allemaal onderdeel uit van het verkeer. We letten op andere verkeersdeelnemers en houden ons aan de regels en afspraken. Iedereen veilig naar huis.
Vrouw op fiets nadert voorrangskruising met haaientanden

Als provincie hebben we als doel het aantal ernstige ongevallen in Gelderland jaarlijks te verminderen. Het beleid daarvoor hebben we vastgesteld in de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2024-2027. In deze coalitieperiode kunnen we extra investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dat doen we aan de hand van 3 actielijnen. 

1. Veilige infrastructuur op provinciale en gemeentelijke wegen

Provincie Gelderland zorgt voor de veiligheid en doorstroming op 1.150 kilometer provinciale wegen en ongeveer 1.400 kilometer aan fietspaden.  Via dagelijks beheer en onderhoud zorgen we ervoor dat weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van onze wegen en fietspaden. Via subsidieregelingen dragen we financieel bij aan maatregelen om de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen, fietspaden en – oversteken te verbeteren:

2. Veilig gebruik van de infrastructuur

We stimuleren verkeersveilig gedrag bij alle verkeersdeelnemers met de focus op gevaarlijke locaties, risicogedragingen, kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers en altijd met speciale aandacht voor fietsveiligheid. Hierbij werken we samen met andere partijen, zoals ANWB en Veilig Verkeer Nederland.

3. Provincie als regisseur verkeersveiligheid

Als regionale regievoerder verkeersveiligheid zetten we ons in voor algemene zaken ter bevordering van de verkeersveiligheid in Gelderland zoals communicatie, kennisuitwisseling, data, netwerkopbouw en –onderhoud. Deze taken vormen de basis voor zowel veilige infrastructuur als het veilig gebruik van de infrastructuur.

Heeft u een vraag over verkeersveiligheid?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact met ons op: 026 359 99 99