Verkeersveiligheid

Als we onderweg zijn maken we onderdeel uit van het verkeer. Als verkeersdeelnemer draag je bij aan vlot en veilig verkeer door goed op te letten, je aan afspraken en regels te houden en rekening te houden met andere verkeersdeelnemers. Samen maken we het verkeer veiliger!
Verkeersveiligheid

Als provincie hebben we als doel het aantal ernstige ongevallen in Gelderland jaarlijks te verminderen. Het beleid daarvoor hebben we vastgesteld in de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2022-2023. We zien 3 manieren om veiliger gedrag te stimuleren en de veiligheid op wegen en fietspaden te vergroten:

Wij hebben zelf een behoorlijk aantal kilometers wegen en fietspaden in ons beheer. We verbeteren de inrichting van onze eigen wegen voortdurend in het belang van de veiligheid en het stimuleren van verkeersveilig gedrag (zoals het verwijderen van paaltjes, aanleggen van vrijliggende fietspaden, verkeerslichten, middengeleiders, drempels of het bepalen van maximum snelheden, voorrangsregels etc.).

Op deze pagina vind u een overzicht van de wegen waar wij momenteel werkzaamheden uitvoeren of voorbereiden die vaak gericht zijn op verkeersveiligheid.

Wij stimuleren gemeenten om maatregelen te nemen die de veiligheid vergroten op de wegen en fietspaden die zij in beheer hebben. Daarvoor hebben we 2 subsidieregelingen. Ook de maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit van de belangrijke fietsverbindingen (Hoofdfietsnet) verbeteren de veiligheid voor fietsers.

We stimuleren veilig gedrag door Gelderse inwoners te informeren over risico’s en verkeersveilig gedrag. We voeren campagnes uit en zorgen voor lessen over verkeersveilig gedrag op basisscholen en voortgezet onderwijs. Hierbij werken we vaak samen met andere partijen zoals ANWB en Veilig Verkeer Nederland.

Heeft u een vraag over verkeersveiligheid?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact met ons op: 026 359 99 99