Verkeersveiligheid

Als we onderweg zijn maken we onderdeel uit van het verkeer. Als verkeersdeelnemer draag je bij aan vlot en veilig verkeer door goed op te letten, je aan afspraken en regels te houden en rekening te houden met andere verkeersdeelnemers. Samen maken we het verkeer veiliger!
Vrouw op fiets nadert voorrangskruising met haaientanden

Als provincie hebben we als doel het aantal ernstige ongevallen in Gelderland jaarlijks te verminderen. Het beleid daarvoor hebben we vastgesteld in de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2022-2023. We zien 3 manieren om veiliger gedrag te stimuleren en de veiligheid op wegen en fietspaden te vergroten:

Heeft u een vraag over verkeersveiligheid?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact met ons op: 026 359 99 99