Trekker

Agrifood

In het programma Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer' beschrijven we, hoe we werken aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die we belangrijk vinden voor maatschappij en leefomgeving. Deze beschreven we in onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.

Trots op onze Gelderse boeren en tuinders

De Gelderse boeren en tuinders zijn belangrijk voor de productie van ons voedsel, voor de economie en voor de leefbaarheid op het platteland.

Inspiratie en informatie

Daarom helpen wij bij de overgang naar een duurzame toekomst, waarbij een goed verdienmodel mogelijk is. Deze pagina staat vol inspiratie en informatie over mogelijkheden voor boeren en tuinders. En de hulp die wij als provincie geven bij deze overgang. 

Verhalen over verandering

De veranderingen in de landbouw worden pas succesvol als steeds meer agrarische ondernemers meedoen. En daarbij handig gebruik maken van de kennis die er al is. Daarom verzamelen wij verander-verhalen. Over bedachte acties, ervaringen en resultaten. Zodat iedereen die inspiratie zoekt zijn of haar voordeel eruit haalt. Enthousiast geworden? En nieuwsgierig naar de hulp die wij geven als provincie? Of via de Rijksoverheid of andere partijen en samenwerkingsorganisaties die actief zijn in het agrarisch netwerk? Bekijk de mogelijkheden.

SMS-berichtenservice voor actuele land- en tuinbouwregelingen

Wilt u snel en eenvoudig op de hoogte blijven van GLB- en andere regelingen voor boeren en tuinders? Meld u dan aan voor de sms-berichtenservice met actuele informatie over landelijke en Gelderse subsidies.

De Week van Ons Eten: doe mee en breng uw waardering uit

Tijdens De Week van Ons Eten, 5 tot en met 12 oktober 2024, schenken we in heel Nederland aandacht aan de waarde van ons eten. Hierbij staat de verbinding tussen boer en burger centraal. Belangrijk onderdeel is de uitreiking van de Waarde-Ring aan iemand die zich bijzonder inzet om deze verbinding te versterken. Iedereen kan iemand nomineren voor de Waarde-Ring.

Beleid over land- en tuinbouw

Boeren en tuinders zijn erg belangrijk voor Gelderland. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering, een biodiverse natuur en een gezonde bodem en leefomgeving. De Gelderse agrariër van de toekomst produceert niet alleen voedsel, maar ook energie en natuur. In de verschillende beleidsstukken leest u, hoe we zowel landelijk als provinciaal werken aan een toekomstgerichte land- en tuinbouw.

Abonneer u op de nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden om de nieuwsbrief 'Toekomst voor de Gelderse boer' te ontvangen? Of ben u op zoek naar praktische documenten van Agrifood of de eerder verschenen nieuwsbrieven?