Trekker

Agrifood

In het programma Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer' beschrijven we hoe we werken aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die we belangrijk vinden voor maatschappij en leefomgeving. Deze beschreven we in onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.

Trots op onze Gelderse boeren en tuinders

De Gelderse boeren en tuinders zijn belangrijk voor de productie van ons voedsel, voor de economie en voor de leefbaarheid op het platteland.

Oftewel, daar zijn wij trots op. Daarom helpen wij bij de overgang naar een duurzame toekomst, waarbij een goed verdienmodel mogelijk is. Boeren en tuinders kunnen zich hier laten inspireren en informeren over de mogelijkheden die er zijn. En meer informatie vinden over de hulp die de provincie kan bieden bij deze overgang. 

Inspiratie

De transitie van de landbouw wordt echter pas succesvol als steeds meer agrarisch ondernemers meedoen en daarbij profiteren van de kennis die er al is. We verzamelen daarom veranderverhalen. Initiatieven, ervaringen en resultaten waar ieder die inspiratie zoekt zijn of haar voordeel mee kan doen.

Ik doe mee

Bent u enthousiast geworden en bent u nieuwsgierig naar de hulp die u hierbij kunt krijgen van ons als provincie, de Rijksoverheid en andere partijen en samenwerkingsorganisaties die actief zijn in het agrarisch netwerk? Bekijk dan de mogelijkheden.

Landelijke aanpak piekbelasting

Om de stikstofneerslag bij kwetsbare natuurgebieden snel omlaag te brengen is er een landelijke aanpak voor piekbelasting. De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is onderdeel van deze aanpak. Dit is een regeling voor veehouders in de buurt van een Natura 2000-gebied die overwegen te stoppen met hun bedrijf. Agrarische ondernemers kunnen vrijwillig gebruik maken van deze regeling. Meer informatie over deze landelijke regelingen leest hier.

Dashboard

Op basis van beschikbare feiten en cijfers geeft het Dashboard Agrifood inzicht in de land- en tuinbouwsector in Gelderland. Bijvoorbeeld: hoeveel bedrijven, dieren en gewassen er zijn. En hoe de grond gebruikt wordt. Verken zelf de cijfers.

Agrifood - toekomst voor de Gelderse boer

De provincie zet in op duurzame land- en tuinbouw met een goed verdienmodel. Dat doen wij samen met onze partners én agrarisch ondernemers. Met onze showcase-pagina op LinkedIn #toekomstvoordegelderseboer houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en bijeenkomsten in de regio.

Beleid over land- en tuinbouw

Boeren en tuinders zijn erg belangrijk voor Gelderland. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering, een biodiverse natuur en een gezonde bodem en leefomgeving. De Gelderse agrariër van de toekomst produceert niet alleen voedsel, maar ook energie en natuur. In de verschillende beleidsstukken leest u hoe we zowel landelijk als provinciaal werken aan een toekomstgerichte land- en tuinbouw.

Documenten en nieuwsbrieven

Op zoek naar praktische documenten van Agrifood, eerder verschenen nieuwsbrieven of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief?

Pachtgrond voor agrariërs

Jaarlijks geeft de provincie Gelderland landbouwgrond in pacht uit.