Trekker

Agrifood

In het programma Agrifood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer' beschrijven we, hoe we werken aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de thema’s die we belangrijk vinden voor maatschappij en leefomgeving. Deze beschreven we in onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.

Trots op onze Gelderse boeren en tuinders

De Gelderse boeren en tuinders zijn belangrijk voor de productie van ons voedsel, voor de economie en voor de leefbaarheid op het platteland.

Inspiratie en informatie

Daarom helpen wij bij de overgang naar een duurzame toekomst, waarbij een goed verdienmodel mogelijk is. Deze pagina staat vol inspiratie en informatie over mogelijkheden voor boeren en tuinders. En de hulp die wij als provincie geven bij deze overgang. 

Verhalen over verandering

De veranderingen in de landbouw worden pas succesvol als steeds meer agrarische ondernemers meedoen. En daarbij handig gebruik maken van de kennis die er al is. Daarom verzamelen wij verander-verhalen. Over bedachte acties, ervaringen en resultaten. Zodat iedereen die inspiratie zoekt zijn of haar voordeel eruit haalt.

Ik doe mee

Enthousiast geworden? En nieuwsgierig naar de hulp die wij geven als provincie? Of via de Rijksoverheid of andere partijen en samenwerkingsorganisaties die actief zijn in het agrarisch netwerk? Bekijk de mogelijkheden.

Landelijke aanpak piekbelasting

Om de stikstofneerslag bij kwetsbare natuurgebieden snel omlaag te brengen, is er een landelijke aanpak voor piekbelasting. De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is onderdeel van deze aanpak. Dit is een regeling voor veehouders in de buurt van een Natura 2000-gebied, die overwegen te stoppen met hun bedrijf. Deze regeling is vrijwillig voor agrarische ondernemers.

Beleid over land- en tuinbouw

Boeren en tuinders zijn erg belangrijk voor Gelderland. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering, een biodiverse natuur en een gezonde bodem en leefomgeving. De Gelderse agrariër van de toekomst produceert niet alleen voedsel, maar ook energie en natuur. In de verschillende beleidsstukken leest u, hoe we zowel landelijk als provinciaal werken aan een toekomstgerichte land- en tuinbouw.

Agrifood - toekomst voor de Gelderse boer

Wij zetten ons in voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw, met een goed verdienmodel. Dat doen wij samen met onze partners én agrarische ondernemers. Volg onze speciale LinkedIn showcase-pagina en blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, acties en bijeenkomsten in de regio! #toekomstvoordegelderseboer