Trekker
Agrifood
Wij helpen agrarische ondernemers in Gelderland met een duurzame toekomst voor hun bedrijf. In de kadernota ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ beschrijven we hoe we werken aan de toekomst van de Gelders land- en tuinbouw.
Trots op onze Gelderse boeren en tuinders
De Gelderse boeren en tuinders zijn belangrijk voor de productie van ons voedsel, voor de economie en voor de leefbaarheid op het platteland.

Wij zijn daar trots op en daarom helpen wij bij de overgang naar een duurzame toekomst waarbij een goed verdienmodel mogelijk is. Boeren en tuinders kunnen zich hier laten inspireren en informeren over de mogelijkheden die er zijn en de hulp die de provincie kan bieden bij deze overgang.

De transitie van de landbouw wordt echter pas succesvol als steeds meer agrarisch ondernemers meedoen en daarbij profiteren van de kennis die er al is. We verzamelen daarom veranderverhalen. Initiatieven, ervaringen en resultaten waar ieder die inspiratie zoekt zijn of haar voordeel mee kan doen.

Ik doe mee

Bent u enthousiast geworden en bent u nieuwsgierig naar de hulp die u hierbij kunt krijgen van ons als provincie, de Rijksoverheid en andere partijen en samenwerkingsorganisaties die actief zijn in het agrarisch netwerk? Bekijk dan de mogelijkheden.

Agrifood - toekomst voor de Gelderse boer

De provincie zet in op duurzame land- en tuinbouw met een goed verdienmodel. Dat doen wij samen met onze partners én agrarisch ondernemers. Met onze showcase-pagina op LinkedIn #toekomstvoordegelderseboer houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en bijeenkomsten in de regio.

Beleid over land- en tuinbouw

Boeren en tuinders zijn erg belangrijk voor Gelderland. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering, een biodiverse natuur en een gezonde bodem en leefomgeving. De Gelderse agrariër van de toekomst produceert niet alleen voedsel, maar ook energie en natuur. In de verschillende beleidsstukken leest u hoe we zowel landelijk als provinciaal werken aan een toekomstgerichte land- en tuinbouw.

Documenten en nieuwsbrieven

Op zoek naar praktische documenten van Agrifood, eerder verschenen nieuwsbrieven of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief?

Gedeputeerde Staten komt met gezamenlijk statement

De onrust onder onze Gelderse agrarisch ondernemers over de aanpak van het stikstofvraagstuk is groot. De afgelopen weken uit zich dat onder andere in de vele demonstraties. Daarom komt het College van GS met een gezamenlijk statement over de Gelderse aanpak.

Pachtgrond voor agrariërs

We verpachten ieder jaar opnieuw landbouwgrond. U kunt via pachtgrond.nu bekijken welke percelen dit zijn. Deze grond is verspreid over heel Gelderland. Omdat we natuurinclusieve landbouw steeds belangrijker vinden, is op deze gronden een beperkte hoeveelheid mestgift toegestaan. Als u in aanmerking wil komen voor het pachten van landbouwgronden kunt u zich aanmelden. U vindt daar alle informatie en als u een account aanmaakt, wordt u krijgt u automatisch bericht wanneer percelen aangeboden worden.