Vergunningen en meldingen

Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en als iemand zich niet aan de regels houdt, handhaven we.

Wij verlenen vergunningen aan bedrijven en organisaties, controleren of zij zich aan de regels houden en indien nodig zorgen we voor handhaving. Wij doen dit op basis van een aantal wetten en besluiten die invloed hebben op onze leefomgeving, zoals de Omgevingswet. We houden bij het verlenen van vergunningen en ons toezicht daarop altijd ons doel voor ogen: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Op deze pagina vindt u alle vergunningen die u bij ons kunt aanvragen. Ook leest u wanneer en hoe u een melding doet. Wellicht geldt voor uw situatie dat u meerdere vergunningen nodig hebt of meldingen moet doen, zowel bij ons als bij andere overheden. Via de vergunningcheck krijgt u een compleet beeld van uw verplichtingen.

Als u uw vergunningaanvragen op dezelfde dag via het Omgevingsloket aanvraagt, ontstaat er een meervoudige aanvraag en krijgt u ook één antwoord van de overheid. Als u uw vergunningaanvragen op verschillende dagen aanvraagt, worden uw aanvragen los beoordeeld door de overheden.

Activiteiten

Omgeving en ruimte

Twee jongens onder een boom

Als provincie hebben wij verschillende vergunningen en ontheffingen af te geven voor de omgeving in Gelderland. Bekijk deze informatie om te zien of dit ook voor u van toepassingen is. 

Natuur

Reiger bij een sloot

Wilt u een activiteit uitvoeren met mogelijke impact op de natuur? Bekijk dan welke natuurregels gelden en of u een vergunning of natuurcompensatie nodig heeft.

Grondwater

Waterpomp

Als u water uit of in de grond pompt, heeft u een vergunning nodig en moet u informatie doorgeven. Voor activiteiten in een 'beschermingsgebied grondwater heeft u mogelijk een vergunning nodig of moet u een melding doen.

Zwembaden en -plassen

Zwemplas

Bekijk de informatie over veiligheid en hygiëne van zwemwater in Gelderland. Heeft u een (zwem)bad of wilt u die openen? Lees welke voorschriften voor u gelden. Ook houden we toezicht op zwemplassen.

Provinciale wegen

Weg met verkeer

Wij geven verschillende vergunningen en ontheffingen af rondom verkeer en vervoer in Gelderland. Bekijk de informatie om te zien wat voor u van toepassing is.

Ontgrondingen

Machine stort grond

Wilt u de (water)bodem verlagen of een grondlaag weghalen? Dit noemen we ontgronden. Het kan zijn dat u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft. Lees wat voor uw situatie geldt.

Bodemsanering

Hand met aarde

Tegenwoordig is de gemeente bevoegd gezag voor activiteiten waarbij bodemverzet plaatsvindt. Hier vindt u meer informatie hierover. 

Luchtvaart

Vliegtuig

Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hier leest u wat dan de regels zijn.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.