Vergunningen en meldingen

Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en als iemand zich niet aan de regels houdt, handhaven we.

Wij verlenen vergunningen aan bedrijven en organisaties, controleren of zij zich aan de regels houden en indien nodig zorgen we voor handhaving. Op deze pagina vindt u alle vergunningen die u bij ons kunt aanvragen. Ook leest u wanneer en hoe u een melding doet. 

We beoordelen aanvragen die van invloed zijn op onze leefomgeving aan de hand van een aantal wetten, zoalsde Omgevingswet. We houden bij het verlenen van vergunningen en ons toezicht daarop altijd ons doel voor ogen: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Activiteiten

Bodemsanering

Hand met aarde

We zijn bevoegd gezag voor vergunningen, ontheffingen en meldingen op verschillende onderdelen van bodemsaneringen. Bekijk de informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.

Grondwater

Waterpomp

Als u water uit of in de grond pompt, heeft u een vergunning nodig en moet u informatie doorgeven. Voor activiteiten in een 'beschermingsgebied grondwater heeft u mogelijk een vergunning nodig of moet u een melding doen.

Luchtvaart

Vliegtuig

Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hier leest u wat dan de regels zijn.

Natuur

Reiger bij een sloot

Wilt u een activiteit uitvoeren met mogelijke impact op de natuur? Bekijk dan welke natuurregels gelden en of u een vergunning of natuurcompensatie nodig heeft.

Omgeving en ruimte

Twee jongens onder een boom

Als provincie hebben wij verschillende vergunningen en ontheffingen af te geven voor de omgeving in Gelderland. Bekijk deze informatie om te zien of dit ook voor u van toepassingen is. 

Ontgrondingen

Machine stort grond

Wilt u de (water)bodem verlagen of een grondlaag weghalen? Dit noemen we ontgronden. Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Lees wat voor uw situatie geldt.

Provinciale wegen

Weg met verkeer

Wij geven verschillende vergunningen en ontheffingen af rondom verkeer en vervoer in Gelderland. Bekijk de informatie om te zien wat voor u van toepassing is.

Zwembaden en -plassen

Zwemplas

Bekijk de informatie over veiligheid en hygiëne van zwemwater in Gelderland. Heeft u een (zwem)bad of wilt u die openen? Lees welke voorschriften voor u gelden. Ook houden we toezicht op zwemplassen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.