Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Wij verlenen vergunningen en ontheffingen, houden toezicht en als iemand zich niet aan de regels houdt, handhaven we.

Wij verlenen vergunningen aan bedrijven en organisaties, controleren of zij zich aan de regels houden en indien nodig zorgen we voor handhaving. Op deze pagina vindt u alle vergunningen en ontheffingen die u bij ons kunt aanvragen. Ook leest u wanneer en hoe u een melding doet. 

We beoordelen aanvragen die van invloed zijn op onze leefomgeving aan de hand van een aantal wetten. Denk aan de Wet natuurbescherming of de Waterwet. Deze wetten gaan 1 januari 2024 over naar de Omgevingswet. We houden bij het verlenen van vergunningen en ons toezicht daarop altijd ons doel voor ogen: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Activiteiten

Bodemsanering

Railterminal_Gelderland_Hand bodem.jpg

We zijn bevoegd gezag voor vergunningen, ontheffingen en meldingen op verschillende onderdelen van bodemsaneringen. Bekijk de informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.

Grondwater

12672.jpg

Als u water uit of in de grond pompt, heeft u een vergunning nodig en moet u informatie doorgeven. Voor activiteiten in een grondwaterbeschermings-gebied heeft u mogelijk een vergunning of ontheffing nodig.

Luchtvaart

Luchtvaart.jpg

Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hier leest u wat dan de regels zijn.

Natuur

Natuur.jpg

Wilt u een activiteit uitvoeren met mogelijke impact op de natuur? Bekijk dan welke natuurregels gelden en of u een vergunning, ontheffing of natuurcompensatie nodig heeft.

Omgeving en ruimte

13559.jpg

Als provincie hebben wij verschillende vergunningen en ontheffingen af te geven voor de omgeving in Gelderland. Bekijk deze informatie om te zien of dit ook voor u van toepassingen is. 

Ontgrondingen

9522.jpg

Wilt u de (water)bodem verlagen of een grondlaag weghalen? Dit noemen we ontgronden. Meestal heeft u een vergunning nodig, soms hoeft u alleen een melding te doen.

Provinciale wegen

Verkeer.jpg

Wij geven verschillende vergunningen en ontheffingen af rondom verkeer en vervoer in Gelderland. Bekijk de informatie om te zien wat voor u van toepassing is.

Zwemplassen en -baden

Baden.jpg

Bekijk de informatie over veiligheid en hygiëne van zwemwater in Gelderland. Heeft u een (zwem)bad of wilt u die openen? Lees of u een vergunning of ontheffing nodig heeft.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.