Vergunningverlening, toezicht en handhaving in Gelderland

Willen we ook in de toekomst kunnen wonen, werken en ontspannen in Gelderland, dan moeten we daar nu wat voor doen.
Laatst gewijzigd op: 23-mei-2024
Wetgeving:

Onze ambities op het gebied van woningbouw, wegen, natuur, landbouw, bedrijvigheid, recreatie en duurzame energie vragen om een goede afweging, ook aan de hand van wetten en regels. 

Wij verlenen vergunningen en ontheffingen, houden toezicht en als iemand zich niet aan de regels houdt, handhaven we. We beoordelen aanvragen die van invloed zijn op onze leefomgeving aan de hand van een aantal wetten. Denk aan de Wet natuurbescherming of de Waterwet. Deze wetten gaan 1 januari 2024 over naar de Omgevingswet. We houden bij onze beoordeling, toezicht en handhaving altijd ons doel voor ogen: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Regels zijn voor iedereen gelijk, maar situaties verschillen. Bij sommige activiteiten die invloed hebben op de leefomgeving, heeft u toestemming van ons nodig. Die krijgt u met een vergunning of ontheffing. Soms hoeft u alleen een melding te doen. Een aanvraag beoordelen is altijd maatwerk. Onze specialisten hebben veel kennis en kunnen initiatiefnemers adviseren. Ga naar het overzicht van alle vergunningen en ontheffingen die u bij ons kunt aanvragen.

Toezicht en handhaving

Onze aanpak zorgt ervoor dat de meest risicovolle activiteiten ook de meeste aandacht krijgen. Zo zien we erop toe dat bedrijven veilig ondernemen en activiteiten veilig kunnen plaatsvinden, zonder overlast of risico’s voor de omgeving. En met oog voor de natuur waar we in Gelderland zo trots op zijn. Als het nodig is, grijpen we in. Bijvoorbeeld omdat er een gevaar voor de volksgezondheid dreigt te ontstaan.

Gelderse omgevingsdiensten

In Gelderland werken provincie, gemeenten en omgevingsdiensten al jaren samen in het Gelders Stelsel. Samen zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Gelderland. Het gaat om de VTH-taken van verschillende wetten. Deze taken worden uitgevoerd door onze eigen afdeling Vergunningverlening en handhaving en de Gelderse omgevingsdiensten

Jaarverslag

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en indien nodig handhaving bij ongeveer 200 bedrijven. Ook houden we toezicht op vuurwerkevenementen en bodemsaneringen. We rapporteren hierover in het Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Uitvoerings- en handhavingsstrategie

De uitvoerings- en handhavingsstrategie beschrijft alle provinciale taken die de Omgevingsdienst Regio Arnhem, Omgevingsdienst Regio Nijmegen en de provinciale afdeling VTH uitvoeren. In deze strategie staan de doelen die we hierbij stellen.

Uitvoeringsprogramma

De provinciale organisatie en de Gelderse omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving staat wat we doen, welke doelen we stellen en welke keuzes we maken.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.