Pers informatie

Bent u journalist en zoekt u contact met provinciebestuurders? Dan kunt u terecht bij een van de woordvoerders van Gedeputeerde Staten of de woordvoerder van Provinciale Staten. Ze zijn uitsluitend bereikbaar voor de pers/media.

De woordvoerders van de provincie Gelderland beantwoorden persvragen en handelen interviewverzoeken af. 

Buiten kantoortijden

Buiten kantoortijden (08.00 - 18.00 uur) en in het weekend hebben de woordvoerders bij toerbeurt piketdienst. De piketdienst is bedoeld voor calamiteiten buiten werktijden. De piketvoorlichter is bereikbaar op telefoonnummer 026 359 87 17.

Persberichten

Vanaf 11-09-2019 plaatsen we op deze pagina de persberichten
U kunt persberichten ouder dan 1 maand (selecteer een datum vanaf 10-09-2019 en zoek op persbericht).

Contactgegevens woordvoerders

Portefeuille: Voorzitter Gedeputeerde Staten, Voorzitter Provinciale Staten, Coördinatie lobbyactiviteiten Den Haag en Brussel.

Woordvoerder: Peter Droste, p.droste@gelderland.nl 
Telefoon: 026 359 90 25
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 10

Portefeuille: landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving, aanpak vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsagenda Foodvalley, programma Gelderland Herdenkt, programma Agrifood 2030, project World Food Centre.

Woordvoerder: Eva Calicher, e.calicher@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 93 24
Mobiel voor SMS: 06 528 010 22

Portefeuille: klimaat en energie, milieu en gezondheid, openbaar vervoer, gebiedsagenda Cleantech Regio, rivierklimaatpark IJsselpoort, slimste weg, klimaatverbond, herstructurering tuinbouw vz. DB, omgevingsdienst Nijmegen vz. DB.

Woordvoerder: Petra Borsboom, p.borsboom@gelderland.nl  
Telefoon: 026 359 96 60
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 09

Portefeuille: economie en innovatie, mobiliteit excl. Openbaar vervoer, luchtvaart, EU en buitenlandse betrekkingen, gebiedsagenda Gelderse corridor en Fruitdelta, project Rail Terminal Gelderland, project Beter Bereikbaar Wageningen, Delta Europese groepering voor territoriale samenwerking Rhine Alpine vz., Verenfonds Gelderland vz.

Woordvoerder: Everdien Gunsing, e.gunsing@gelderland.nl 
Telefoon: 026 359 8026
Mobiel voor SMS: 06 5280 1019

Portefeuille: wonen, ruimte (omgevingsvisie en -verordening), klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen, programma SteenGoed Benutten, fonds nazorg stortplaatsen, vz.

Woordvoerder: Michel Hulsink, m.hulsink@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 22
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 13

Portefeuille: leefbaarheid en inclusiviteit, water, recreatie en toerisme, ondermijning en weerbare overheid en samenleving, gebiedsontwikkeling, gebiedsagenda Achterhoek, gebiedsagenda Veluwe op 1, programma Vrijheid, programma vitale vakantieparken, projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard, lid AB

Woordvoerder: Tim van den Brink, t.van.den.brink@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 9401
Mobiel voor SMS: 06 52 80 19 32

Portefeuille: algemeen bestuur, financiën, toezicht gemeentefinanciën, grondzaken, sport, aandeelhouderschap, personeel en organisatie.

Woordvoerder: Rianne Tol, r.tol@gelderland.nl 
Telefoon: 026 359 93 26
Mobiel voor SMS: 06 52 80 12 39

Algemeen persvoorlichter: Christel de Jong, c.de.jong1@gelderland.nl 
Telefoonnummer: 06 52 80 10 34
 

Woordvoerder: Pieternel Suërs, p.suers@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 94 33
Mobiel voor SMS: 06 52 80 24 52
Contactpersoon: Franske van Hooijdonk, f.van.Hooijdonk@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 91 34

Vragen?

Lukt het niet om een van de woordvoerders direct te bereiken, dan kunt u de voicemail van de woordvoerder inspreken. Ook kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 359 99 99 of ons contactformulier.