Natuur

Gelderland heeft veel natuurgebieden. Samen vormen zij het Gelders Natuurnetwerk (GNN). We ontwikkelen nieuwe natuur rondom bestaande natuurgebieden en samen met andere partijen werken we aan natuurherstel. Dit is belangrijk voor het behoud van planten en dieren.

Wij werken aan een sterke en gezonde natuur in Gelderland

Als provincie houden we ons bezig met het ontwikkelen, beschermen, herstellen en onderhouden van de natuur. Dit doen we samen met andere overheden en natuurorganisaties.
Gelderland is een provincie met veel natuur. Van de Veluwe met haar bos, heide en zandverstuivingen tot de uiterwaarden langs de rivieren met haar natte natuur en de bijzondere hoogvenen in de Achterhoek. Ze vormen de leefgebieden van vele bijzondere planten- en diersoorten. Ook inwoners en recreanten komen er graag. Tegelijkertijd staat de natuur onder druk en is ze kwetsbaar. Daarom beschermen we de natuur en werken we aan het vergroten van de biodiversiteit. Dit is een van de belangrijkste taken van Provincie Gelderland.

Stikstof in Gelderland

Wat betekent stikstof in Gelderland? Wat is nu precies het probleem? Waar wordt het door veroorzaakt? En nog belangrijker, wat gaan we daar dan aan doen?

De wolf in Gelderland

Sinds 2015 zijn de wolven terug in Nederland. De eerste meldingen van zwervende wolven kwamen uit Duitsland. Sinds 2019 leven de dieren op de Gelderse Veluwe.

Een gezonde toekomst voor de Veluwe

De Veluwe is het groene hart van Nederland. Het gebied is belangrijk voor de Nederlandse biodiversiteit en (economische) ontwikkelingsmogelijkheden. De Veluwe is een uniek en beschermd natuurgebied vanwege de uitgestrekte zandverstuivingen, heidevelden, beken, bossen, vennen en venen. 

Internationale bescherming

De landschappen en de plant- en diersoorten die hier voorkomen zijn van internationaal belang. Daarom is de hele Veluwe aangewezen als een Natura 2000-gebied. Het Rijk heeft 18 leefgebieden, 7 beschermde dier- of plantsoorten en 10 vogelsoorten op de Veluwe bekeken. Daarna heeft het Rijk bepaald of deze aantallen en grootte voldoende zijn, of er uitbreiding nodig is, of verbetering.

Herstel van de Veluwe

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland met veel unieke planten en dieren. Deze variatie in plant- en diersoorten is belangrijk voor een sterke natuur en onze gezondheid. Helaas gaat het niet goed met de Veluwe, daarom gaan we dit Natura 2000-gebied verbeteren. Dat doen we onder andere met de 5 herstelprogramma’s Beken, Bossen, Heiden en stuifzanden, Recreatiezonering, en Vennen en venen.

Natuurgebieden in beeld

Gelderland heeft veel mooie natuurgebieden en samen vormen ze het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het GNN wordt gevormd door bestaande en nieuw ontwikkelde natuurgebieden. Door deze gebieden met elkaar te verbinden kunnen planten en dieren van het éne gebied naar het andere. Dit zorgt voor een grotere overlevingskans. Een deel van het GNN heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. In deze gebieden doen we er alles aan om de kwaliteit en soortenrijkdom te verbeteren. Activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zijn niet toegestaan in en rond deze gebieden. Actuele informatie over de stikstofproblematiek leest u op onze stikstofpagina.

Blijf op de hoogte!

Wij vertellen graag over de laatste ontwikkelingen in de Gelderse natuur. Over bepaalde natuurgebieden brengen we met regelmaat een nieuwsbrief uit. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.