Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Provincies en gemeenten hebben 2 belangrijke middelen om uitvoering te geven aan de Omgevingswet. Een van die middelen is de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een brede visie op de toekomst van Gelderland met betrekking tot alle aspecten van ruimtelijke ordening.

We staan voor stevige uitdagingen

 Er zijn grote, grensoverschrijdende ontwikkelingen die ook Gelderland raken. Het energievraagstuk, kwetsbare biodiversiteit, verdere verstedelijking in combinatie met krimp, toenemende mobiliteit op de weg en in de lucht, digitalisering en internationalisering. De Omgevingswet zorgt ervoor dat we uitdagingen meer gezamenlijk benaderen. In onze omgevingsvisie staat wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland klaar te maken voor de toekomst.  

Hieronder alle plannen op een rij:

Omgevingsvisie
in welke gebieden en onder welke restricties mogen windturbines?
een kader voor het gemeentebestuur
themakaarten met onze visie
van 2021 tot en met 2027
versie januari 2023
eerdere communicatie over dit project