Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

In de Omgevingswet staat dat provincies en gemeenten een kijk en mening moeten hebben over de manier waarop ze de ruimte en omgeving willen gebruiken en beschermen. In onze omgevingsvisie staat wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland klaar te maken voor de toekomst

Omgevingsverordening

Provincie Gelderland is van plan om de Omgevingsverordening Gelderland te wijzigen. Dit is nodig voor de uitvoering van beleid. De wijzigingen gaan over agrifood, energietransitie, erfgoed, landschap, water en bodem, natuur en wegen. Van 12 mei tot en met 23 juni kan iedereen hier een reactie op geven in de vorm van een zienswijze.

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan regels over hoe we met de buitenruimte, onze leefomgeving, omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden. Een verordening is een dynamisch instrument dat kan worden aangepast als beleidsontwikkelingen of de praktijk daar om vragen. Daarom vernieuwen we de omgevingsverordening met het wijzigingsplan 2023 (zie ook onder ‘plannen bekijken’). 

Deze verordening gaat in op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Op dit moment hebben we een omgevingsverordening onder huidige wetgeving. Deze is op 14 januari 2023 gepubliceerd met wijzigingen over Aanvullende Drinkwatervoorraden.

Wat bedoelen we met al die begrippen?

Nieuws

  • Op 9 mei 2023 maakten Gedeputeerde Staten het ontwerp- wijzigingsplan 2023 van de omgevingsverordening openbaar voor inspraak. Iedereen kan van 12 mei tot en met 23 juni 2023 een reactie geven op het ontwerp-wijzigingsplan in de vorm van een zienswijze. In de omgevingsverordening staan regels over hoe we met onze leefomgeving omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden.
    Lees meer over de wijziging omgevingsverordening en hoe u kunt reageren.
  • Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Vanaf dat moment gelden ook de volledige regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid (actualisatieplan 9 van de omgevingsverordening), zoals die op 5 juli 2022 door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. Sinds 14 januari 2023 gelden de meeste regels overigens al onder de Wet milieubeheer, maar met inwerkintreding van de Omgevingswet geldt dat dus voor álle regels.