Gelderse omgevingsvisie

Hoe willen wij, provincie Gelderland, dat de toekomst van Gelderland eruit ziet? Hoe willen we onze ruimte en leefomgeving gebruiken en beschermen? Daarover maken we keuzes en plannen. En dat schrijven we op in onze omgevingsvisie.

Wat staat er in een omgevingsvisie? 

We willen veel bereiken in Gelderland. We willen nieuwe woningen bouwen, energieneutraal zijn, de natuur herstellen en de landbouw duurzamer maken. En de dingen die we goed vinden willen we behouden, versterken of beschermen. Voor al deze zaken hebben we ruimte nodig. Hoe gaan we om met onze fysieke leefomgeving? Dat is alles wat je buiten ziet, hoort, ruikt, proeft: het is de omgeving waar we wonen en leven, inclusief schone lucht en water. Hoe zorgen we dat deze omgeving gezond, veilig, schoon en welvarend is en blijft?  

Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, hebben we een beeld nodig van de toekomst van Gelderland. Waar werken we naartoe? En hoe komen we daar? Dat schrijven we op in onze omgevingsvisie. De omgevingsvisie is daarmee hét document dat Provinciale Staten gebruiken om beslissingen te kunnen maken over de inrichting van Gelderland. Wat kunnen en willen we de komende jaren wel en niet doen? Voor een gezonde en veilige leefomgeving en leefbare steden en dorpen. Zodat we de problemen van nu niet doorschuiven naar volgende generaties. En zodat Gelderland een fijne plek is en blijft om te wonen, werken en verblijven.  

Wat is het verschil tussen een omgevingsvisie van mijn gemeente en van provincie Gelderland? 

Gemeenten bepalen in hun omgevingsvisies waar in hun gemeente bijvoorbeeld de huizen komen, waar de scholen en waar de winkels. Wij kijken een stap breder, naar de ruimtelijke ontwikkeling van heel Gelderland. Er zijn bijvoorbeeld wegen, rivieren en natuurgebieden die dwars door allerlei gemeenten heen gaan. En mensen kunnen prima in de ene gemeente wonen, maar in een heel andere gemeente werken. Hoe gaan we om met onderwerpen als water, milieu, natuur, energie, verkeer en vervoer, wonen en cultureel erfgoed? Ontwikkelingen die niet ophouden bij de gemeentegrens. En dat bedenken we niet allemaal zelf. Dat doen we samen. Samen met gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, bedrijven. En ook met inwoners. 

Huidige omgevingsvisie Gaaf Gelderland 

Op dit moment hebben we de omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Hierin staat wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland klaar te maken voor de toekomst. We kijken naar grote, (provincie-)grensoverschrijdende ontwikkelingen die ook Gelderland raken. Denk aan het energievraagstuk, kwetsbare biodiversiteit, verdere verstedelijking in combinatie met krimpgebieden, toenemende mobiliteit op de weg en in de lucht, digitalisering en internationalisering. In de omgevingsvisie Gaaf Gelderland kijken we naar hoe al deze ontwikkelingen en uitdagingen samenkomen. En hoe we die gezamenlijk kunnen en willen benaderen. 

Download hier de omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Download hier de kadernota voor de omgevingsvisie Gaaf Gelderland 

Vernieuwing omgevingsvisie 

Onze omgevingsvisie Gaaf Gelderland uit 2018 is niet meer actueel en toe aan vernieuwing. In januari 2024 zijn we in opdracht van Provinciale Staten gestart met een intensief traject om de omgevingsvisie te vernieuwen. We willen zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans geven om mee te doen in dit traject (participatie). Binnenkort kunnen we meer vertellen over wanneer en hoe we dat doen. Via onze website houden we u op de hoogte. 

Omgevingsvisie onder de Omgevingswet 

Onder de Omgevingswet werken we met onze medeoverheden als 1 overheid samen. De gemeente is het 1e aanspreekpunt voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Voor de uitwerking van deze plannen moeten ook provinciale belangen worden meegenomen. Hiervoor hebben we een aantal belangrijke middelen, namelijk de omgevingsvisie, de omgevingsverordening, programma’s en projectbesluiten. In onze omgevingsvisie beschrijven we hoe we de toekomst van Gelderland zien en hoe we de ruimte en omgeving willen gebruiken en beschermen. In de omgevingsverordening staan juridische regels over hoe we met de buitenruimte, onze leefomgeving, omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden. In het landelijke digitale Omgevingsloket publiceren we vanaf 1 januari 2024 ook onze programma’s (beleidsdocumenten, plannen en agenda’s) en projectbesluiten.