Bestrijden van ongewenste planten en dieren

Er komen steeds meer plant- en diersoorten in Nederland voor die hier van nature niet thuishoren. De snel verspreidende uitheemse soorten die kans zien zich in het wild te vestigen zijn een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we deze soorten zoveel mogelijk.

Schade aan natuur en gebouwen

Soorten die niet in Nederland thuishoren komen met transporten mee. Of worden naar ons land gebracht om als huisdier, tuin- of vijverplant te worden verkocht. Een aantal van deze soorten blijkt zich hier in het wild te kunnen vestigen en verspreiden zich snel. Daarom noemen we ze: invasieve exoten.

Invasieve exoten kunnen soorten die van nature in ons land voorkomen, verdringen of de omgeving voor deze soorten ongeschikt maken. 

Daarnaast kunnen invasieve exoten landbouwschade veroorzaken, gebouwen of andere constructies beschadigen, ziektes overbrengen, watergangen kunnen dichtgroeien en de stevigheid van dijken aantasten.

Ook u kan iets doen!

Er zijn steeds meer plant- en diersoorten in Nederland, die hier van nature niet thuishoren: invasieve exoten. Dit vormt een probleem voor de planten en dieren die wél hier horen. Ook u kan hier iets aan doen! Help om problemen met invasieve exoten te voorkomen.