Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie. Het uitgangspunt hierbij is dat alle overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.

De Woo regelt landelijk welke informatiecategorieën actief openbaar gemaakt moeten worden. Bepaalde informatiecategorieën zijn al openbaar, wij werken aan de benodigde digitale aanpassingen om nog meer informatie openbaar te maken. Op dit moment bieden we de volgende informatie aan:

Informatiecategorieën

Oude Wob-verzoeken inzien?

Wob-verzoeken tot en met 14 februari 2021 kunt u vinden op de Wob-pagina. Oudere Wob-verzoeken kunt via Archiefweb vinden.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact met ons op: 026 359 9999.