De wolvencommissie

De wolvencommissie bestaat uit vertegenwoordigers van veehouderij, terrein-eigenaren en gemeenten. De commissie startte in 2019 op initiatief van de schapen- en geitenhouderij en richt zich op de preventie van wolvenschade in Gelderland.
wolf in de natuur

Preventieplan

De gebiedscommissie heeft als taak om een preventieplan te maken. Dankzij het preventieplan kan iemand die woont in het leefgebied van wolven, om hulp vragen. In het preventieplan staan ook adviezen over financiële ondersteuning voor schapen- en geitenhouders. Bijvoorbeeld het plaatsen van afrasteringen die de wolf tegenhouden. In het plan staan ook algemenere adviezen. Bijvoorbeeld over het verloop van de schadeafhandeling voor dierhouders of de monitoring van de wolf.

Advies

Voor veehouders is het een drempel om wolfwerende maatregelen te nemen. Het is een goede manier om dieren te beschermen tegen de wolf. De wolvenconsulenten van de commissie adviseren veehouders gratis over preventieve maatregelen. Daarnaast helpen ze bij het aanvragen van subsidie. Hulp is mogelijk in de wolvenleefgebieden, maar ook daarbuiten is hulp mogelijk.

Wolvenconsulenten

De wolvenconsulenten van de commissie adviseren veehouders gratis over preventieve maatregelen. Daarnaast helpen ze bij het aanvragen van subsidie. Voor vragen aan de wolvencommissie of een afspraak met de wolvenconsulent kunt u een e-mail sturen.

Video’s over wolfwerende maatregelen

Er zijn verschillende manieren om schapen en geiten in het leefgebied van de wolf te beschermen met wolfwerende maatregelen. U ziet ze in de video’s hiernaast.

 NB_Wolven.jpg
 

Nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen over de wolf kunt u zicht abonneren op een nieuwsbrief.

Informatie over subsidies en maatregelen: