Omgeving

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Eén wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. De wet maakt het eenvoudiger om een vergunning aan te vagen en te verlenen. Op deze pagina vind je meer informatie over de werking en de invoering van de Omgevingswet.

Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

We hebben veel ambities, zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Samen werken we aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

E-magazine Expeditie Mooi Gelderland

Ga in dit online magazine samen met ons virtueel op reis door onze mooie provincie. We nemen je mee langs aansprekende voorbeelden van geslaagde ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. Plekken waar iets moois is verricht. Meestal met vereende krachten en met een brede blik. Om te ontdekken en te onderzoeken, om te leren en te inspireren. De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit is een belangrijke bron van voorbeelden. Daarnaast leest u hier over bezoeken en bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. En leren we van inspirerende projecten uit programma’s en van onze partners.