Omgeving

We zijn van plan de Omgevingsverordening Gelderland te wijzigen. Dit is nodig om beleid uit te kunnen voeren en om regels aan te passen naar de praktijk. Lees meer over de wijzigingen, hoe en wanneer u kunt reageren en de planning.

Hoe geven we richting aan de Gelderse ruimte?

Hoe zorgen we voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland? Nu en in de toekomst.

Als provincie hebben we een regierol in de ruimtelijke ontwikkeling van Gelderland. We moeten slimme keuzes en plannen maken: niet alles kan tegelijk en niet alles kan overal. We kiezen samen met gemeenten en waterschappen om dit volgens de Gelderse aanpak te doen: samen en in samenhang. Dat past ook bij wat de Omgevingswet van ons vraagt. De inrichting van Gelderland is bovendien niet alleen iets van overheden. Hiervoor hebben we ook kennis en inzichten uit andere hoeken nodig, zoals het bedrijfsleven of de creatieve sector. In het Ruimtelab Richting in de ruimte laten we ons daarom inspireren door mensen en organisaties die op een hele andere manier naar de inrichting van Gelderland kijken.

Ruimtelijke ontwikkeling van Gelderland

Lees meer over hoe we samen werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van Gelderland.

Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit 2024

Met de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit verzamelen we geslaagde en inspirerende projecten voor het inrichten van de Gelderse leefomgeving.

E-magazine Expeditie Mooi Gelderland

Ga in dit online magazine samen met ons virtueel op reis door onze mooie provincie. We nemen je mee langs aansprekende voorbeelden van geslaagde ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. Plekken waar iets moois is verricht. Meestal met vereende krachten en met een brede blik. Om te ontdekken en te onderzoeken, om te leren en te inspireren. De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit is een belangrijke bron van voorbeelden. We leren van inspirerende projecten uit programma’s en van onze partners.