Omgeving

Provincie Gelderland is van plan om de Omgevingsverordening Gelderland te wijzigen. Dit is nodig voor de uitvoering van beleid. De wijzigingen gaan over agrifood, energietransitie, erfgoed, landschap, water en bodem, natuur en wegen. Van 12 mei tot en met 23 juni kan iedereen hier een reactie op geven in de vorm van een zienswijze.

Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

We hebben veel ambities in Gelderland. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Samen werken we aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Hoe gebruiken en beschermen we de ruimte en omgeving