Erfgoed ontwikkelen en beleven

Gelderland telt ongeveer 6.300 rijksmonumenten en 12.500 gemeentelijke monumenten. Als provincie dragen we bij aan de restauratie, verduurzaming, het onderhoud en de herbestemming van deze monumenten.
Erfgoed ontwikkelen en beleven

Naast alle rijks- en gemeentelijke monumenten heeft onze provincie veel historische landschappen en groen erfgoed. Zoals landgoederen, oude bossen en historische slagvelden. 

 

 

Al het Gelders erfgoed in 1 overzicht

De kaart hiernaast toont alle culthuurhistorie in Gelderland. Heeft u vernieuwend projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie? Vanuit het fonds 'Gelderse Cultuur, samen doen!' bieden wij graag steun. Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Gelderland op de Werelderfgoedlijst

De kwaliteit van restauraties verbeteren, daar houden we ons ook mee bezig. Daarom ondersteunen we nieuwe ontwikkelingen in deze sector. Zo hebben de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes een plekje gekregen op de Werelderfgoedlijst. Na jarenlange samenwerking met het Rijk, gemeenten en andere provincies.

Meer informatie over:

Archeologische bodemvondsten

Als provincie hebben we ook wettelijke taken op het gebied van archeologie. Zo zijn we eigenaar van de archeologische bodemvondsten. Dit bewaren we in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten.

Het verhaal van Gelderland

Het verhaal van Gelderland transcriptie

Niet beschikbaar

Door het verleden te laten zien en beleven, begrijpen onze inwoners het heden beter. Zo zorgt het verhaal van Gelderland ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst! In Gelderland zijn ongeveer 7 grote en 120 kleine musea te vinden, elk met een eigen verhaal. Collecties beeldende kunst die verbonden zijn met Gelderland en onze eigen provinciale kunstcollectie horen hier ook bij. 

Erfgoed Gelderland en hoogleraar Gelderse geschiedenis van de Radboud Universiteit steunen dit verhaal van Gelderland.

Erfgoed in de schijnwerpers

Provincie Gelderland helpt bij de restauratie en ontwikkeling van monumenten, zodat dit bijzondere Gelderse erfgoed niet verloren gaat. Monumenteigenaren vertellen hoe zij worden geholpen bij het in stand houden van erfgoed.

Hollandse Waterlinies

De Hollandse Waterlinies (HW) zijn de twee historische verdedigingslinies. Een deel het werelderfgoed van de HW loopt door provincie Gelderland. Lees er meer over op deze pagina.