Museum Kam

Als provincie hebben wij een wettelijke taak op het gebied van archeologie. Wij moeten archeologische bodemvondsten binnen onze provincie onderzoeken, behouden en toegankelijk houden. Veel archeologische stukken uit onze geschiedenis liggen bewaard in het Archeologisch Depot Gelderland, in museum Kam.
PG - Opening KAM museum nijmegen-0103295.jpg

Over het ontstaan van dit rijksmonument

Meer informatie: