Commissaris van de Koning

John Berends is op 6 februari 2019 benoemd tot commissaris van de Koning. Als voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is hij ook ‘het gezicht’ van de provincie.
Commissaris van de Koning

Rijksheer

Naast zijn taken als voorzitter van beide Staten is de commissaris ook vertegenwoordiger van de regering in onze provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij hoort, is toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor bezoekt hij regelmatig gemeenten. Ook is hij verantwoordelijk voor het benoemen van nieuwe burgemeesters.

Jaarverslag

Wilt u meer lezen en zien over de rollen van de commissaris van de Koning, en wat hij hier zoal voor deed? Lees dan het Jaarverslag 2020 en 2021.

Commissaris van de Koning uitnodigen

Als u de commissaris wilt uitnodigen, raden we u aan dat ten minste 8 weken van tevoren te doen.

Nevenfuncties

Nevenfuncties

Samenhangend met de functie van commissaris van de Koning

  • beschermheer van de Gelderse Schuttersfederatie
  • voorzitter raad van advies Stichting Legal Valley
  • lid raad van advies Oorlogsgravenstichting
  • toezichthouder namens de Koning Stichting Het Weeshuis te Buren
  • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Gelderland
  • lid raad van advies Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  • beschermheer van de Gelders Familiebedrijven Genootschap
  • Voorzitter IPO-comité Samenwerking Caribische (ei)landen

Overige nevenfuncties

  • lid strategisch adviesorgaan Commandant Landstrijdkrachten

Lid comité van aanbeveling

  • Stichting Militaire Prestatie Tocht te Paard

Provincie Gelderland
Commissaris van de Koning
Postbus 9090
6800 GX Arnhem 

Secretaresse: Liek te Wildt
cvdk@gelderland.nl
026 359 84 39

Woordvoerder: Peter Droste
p.droste@gelderland.nl 
026 359 90 25
06 52 80 18 10 (sms/WhatsApp)

Vacatures burgemeester

Het benoemen van een burgemeester in een gemeente binnen de provincie Gelderland is een van de taken van de commissaris van de Koning. Op deze pagina vindt u actuele vacatures.