Risico-Inventarisatie & Evaluatie Psychosociale Arbeidsbelasting

De Risico-Inventarisatie & Evaluatie Psychosociale Arbeidsbelasting (RI&E PSA) is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet.
Het huis der provincie

De RI&E PSA brengt risico’s op het gebied van werkdruk, werkstress en ongewenste omgangsvormen voor medewerkers in kaart. Weten wat risico’s zijn en vervolgens maatregelen nemen om risico’s te verminderen, draagt bij aan minder ziekteverzuim en betere werkomstandigheden.

Digitale toegankelijkheid

De documenten zijn niet digitaal toegankelijk. Heeft u hulp nodig bij het lezen van de rapportage, bijlage of plan van aanpak? Dan kunt u contact met ons opnemen via het vragenformulier.