Gelders Museum

Vanuit verschillende hoeken in Gelderland wordt een oproep gedaan tot het oprichten van een Gelders museum. Het idee is dat een Gelders Museum de geschiedenis en Het verhaal van Gelderland vertelt en zichtbaar maakt.

Wat is de rol van de provincie?

In het coalitieakkoord Gewoon Doen (2023-2027) heeft de huidige coalitie het volgende toegezegd: 

Wij ondersteunen het idee voor een Gelders Museum. Samen met Provinciale Staten gaan wij onderzoeken hoe we dat het beste kunnen organiseren.

Gelderland kent al een rijk aanbod aan musea en erfgoed, die ieder een eigen gedeelte vertellen van Het verhaal van Gelderland. Voor ons is een uitgangspunt dat een Gelders museum een aanvulling moet zijn op wat er al is. Het biedt een kans om dit aanbod te versterken, met elkaar te verbinden, en zichtbaarder te maken.  

Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om eerst te verkennen welk doel een Gelders Museum kan en moet hebben en welke behoeftes er zijn. Vervolgens wordt gekeken naar welke vorm hier het best bij past. Dit wordt gedaan aan de hand van een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een externe partij met kennis van de museale wereld. 

Hoe past dit in Gelders beleid

Gelderland zit vol verhalen die samen een rijke geschiedenis vertellen. De provincie wil eraan bijdragen om deze verhalen zichtbaar en beleefbaar te maken voor alle inwoners. Het idee voor een Gelders Museum past in dit streven en verdient het daarom om verder te worden onderzocht. 

Wat is de planning

Eind mei gaat een verkennend onderzoek van start. Aan het eind van de zomer 2024 worden de resultaten hiervan verwacht. Op basis van deze onderzoeksresultaten gaan Provinciale Staten verder in gesprek over welke kant wij op willen met het idee voor een Gelders museum.