Samen leven in Gelderland

Samenleven in Gelderland betekent oog voor elkaar, de leefbaarheid en leefomgeving. We houden Gelderland leefbaar door onder andere de onderlinge verbondenheid te verbeteren en door middel van samenwerking met onze partners de kwaliteit van onze directe leefomgeving waar nodig te verbeteren.
Samen leven in Gelderland

Risicokaart van Gelderland

Wilt u weten welke mogelijke risico’s er in uw woon- of werkomgeving zijn en wat u het beste kunt doen als er een noodsituatie is? Bekijk dan de risicokaart van Gelderland.

Groene steden en dorpen

Mensen zijn gelukkiger en gezonder in een groene omgeving. Groene steden en dorpen zijn ook beter bestand tegen hittestress, droogte en wateroverlast. Daarom gaan we Gelderse woonwijken, bedrijventerreinen en winkelgebieden vergroenen. Dit moeten we samen doen. Nieuwsgierig wat u kan doen? Download onze brochures met tips.

Quikscan gezonde leefomgeving

Wilt u snel weten hoe gezond een buurt of wijk is? Bekijk de video hieronder en gebruik de Quickscan gezonde leefomgeving.

Video Quickscan gezonde leefomgeving

Video Quickscan gezonde leefomgeving transcriptie

Transcript video quickscan gezonde leefomgeving (promo) Onze leefomgeving is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn. De luchtkwaliteit en de hoeveelheid groen zijn daar belangrijke voorbeelden van. Het is niet altijd even makkelijk om inzichtelijk te maken hoe een wijk of buurt er voor staat als het gaat om de leefomgeving. De provincie Gelderland en de Gelderse GGD'en hebben een gebruiksvriendelijk online instrument ontwikkeld. De Quickscan Gezonde Leefomgeving kijkt naar verschillende thema's. Daarin worden gezondheidsbevorderende en -beschermende thema's onderscheiden. Je kunt voor je eigen gemeente minder relevante thema's weglaten. Of juist extra thema's toevoegen. Per thema is er een factsheet beschikbaar. Daarin staat bijvoorbeeld waar je geschikte gegevens kunt vinden. Je kunt natuurlijk ook eigen gegevens gebruiken. Deze film laat zien hoe de Quickscan werkt. De Quickscan vul je makkelijk zelf in met hulp van collega's binnen de gemeente... en met experts van de GGD. Je beoordeelt de thema's aan de hand van indicatoren. De scores vul je vervolgens in, in een diagram. De eerste stap van de Quickscan is een gebiedsbeschrijving. Waarin je kijkt naar bijvoorbeeld de bevolkingskenmerken. Zo'n gebiedsbeschrijving helpt om de resultaten van de Quickscan in perspectief te plaatsen. De volgende stap is het beoordelen van elk thema. Bijvoorbeeld geluidshinder. Bekijk de factsheet geluidshinder. Toelichting en geluidsbelasting per postcode staan op de website van het RIVM. Zie factsheet. Of gebruik de atlas leefomgeving. Zoom in tot het gewenste niveau. Onder het menu icoontje aan de rechterkant kan een optie voor informatie op locatie worden gevonden. Hier wordt de geluidsbelasting per decibel zichtbaar wanneer er op een locatie op de kaart wordt geklikt. De gegevens die je hebt gevonden kun je een score geven aan de hand van de tabel in de factsheet. In dit geval scoren we een 1. Deze vullen we in via het Excel document. Met deze score kleurt het thema op ons wiel rood. Zo gaan we alle thema's langs. Zoals ook voor luchtkwaliteit. De indicator is stikstofdioxide. Op de Atlas Leefomgeving vinden we onder thema lucht de stikstofdioxidekaart 2016. Vink aan. Selecteer ook de wijkkaart hier overheen. Kies de hoogste score in de wijk. Dit keer geel. Vul zo met collega's van verschillende disciplines voor elk thema dat in de wijk speelt in hoe het er voor staat. Dit resultaat kun je gebruiken om het gesprek te voeren over de gezondheid in de leefomgeving bij ontwikkelingen in buurt of wijk. De Quickscan Gezonde Leefomgeving. Makkelijk en effectief. Hoe scoort jouw gemeente of wijk?