Gelderland Sport!

We werken aan een schoon, veilig, welvarend én gezond Gelderland. Samen met onze partners gebruiken we hierbij de kracht van sport om maatschappelijke, sportieve en economische impact te maken.
Jongetje met een BMX op een BMX-baan.

4 Actielijnen

Actielijn 1:

Sport_Actielijn1_b52bf7dc53.jpg


Meedoen en ontmoeten

Sport verbindt en inspireert. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan sport en beweging.

Lees meer > 

Actielijn 2:

Sport_Actielijn2_6811009c5d.jpg


Evenementen en talenten inspireren

We ondersteunen talenten in hun weg naar de top. Evenementen zorgen ervoor dat de provincie bruist. 

Lees meer >

Actielijn 3:

Sport_Actielijn3_4a52528de4.jpg


Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving

We helpen mee om maatschappelijke problemen als overgewicht, obesitas, te weinig beweging, roken en overmatig alcoholgebruik te verminderen. 

Lees meer >

Actielijn 4:

Sport_Actielijn4_e9c46e7e9c.jpg


Duurzame sportomgeving

De komende jaren gaan we de Gelderse sportclubs, accommodaties en evenementen verder helpen verduurzamen. 
Lees meer >

Gelders Sportakkoord verbindt

Sport draait om samenwerking. Een sterk en duurzaam Gelders sportklimaat realiseren we dan ook samen met de Gelderse Sport Federatie, Topsport Gelderland, Gelderse gemeenten, sportbonden en organisatoren. Met elkaar zorgen we er met het Gelders Sportakkoord voor dat Gelderland dé sportprovincie van Nederland is en blijft. Neem ook eens een kijkje op de website van het Gelders Sportakkoord. Hier kunt u de resultaten, doelen en 140 partners van het Gelders Sportakkoord zien. 

Subsidies