Gelderland Sport!

We werken aan een schoon, veilig, welvarend én gezond Gelderland. Samen met onze partners gebruiken we hierbij de kracht van sport om maatschappelijke, sportieve en economische impact te maken.
Gelderland Sport!

4 Actielijnen

Actielijn 1:

Sport_Actielijn1_b52bf7dc53.jpg
Meedoen en ontmoeten

Sport verbindt en inspireert. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan sport en beweging.

Lees meer > 

Actielijn 2:

Sport_Actielijn2_6811009c5d.jpg
Evenementen en talenten inspireren

We ondersteunen talenten in hun weg naar de top. Evenementen zorgen ervoor dat de provincie bruist. 

Lees meer >

Actielijn 3:

Sport_Actielijn3_4a52528de4.jpg
Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving

We helpen mee om maatschappelijke problemen als overgewicht, obesitas, te weinig beweging, roken en overmatig alcoholgebruik te verminderen. 

Lees meer >

Actielijn 4:

Sport_Actielijn4_e9c46e7e9c.jpg
Duurzame sportomgeving

De komende jaren gaan we de Gelderse sportclubs, accommodaties en evenementen verder helpen verduurzamen. 
Lees meer >

Gelders Sportakkoord verbindt

Sport draait om samenwerking. Een sterk en duurzaam Gelders sportklimaat realiseren we dan ook samen met de Gelderse Sport Federatie, Topsport Gelderland, Gelderse gemeenten, sportbonden en organisatoren. Met elkaar zorgen we er met het Gelders Sportakkoord voor dat Gelderland dé sportprovincie van Nederland is en blijft. Neem ook eens een kijkje op de website van het Gelders Sportakkoord. Hier kunt u de resultaten, doelen en 140 partners van het Gelders Sportakkoord zien. 

Subsidies

Wilt u uw gemeenschappelijke sportvoorziening, waar beweegactiviteiten en sociale activiteiten plaatsvinden, aanpassen of deze voorziening verduurzamen? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onze subsidie webpagina Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening.

Wilt u een sportevenement en een programma van side-events bij een sportevenement organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onze subsidie webpagina sportevenementen.

Wilt u een regionaal sporttalentenprogramma of regionaal multi-sporttalentenprogramma (verder) ontwikkelen en uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onze subsidie webpagina Regionale Sporttalentenprogramma’s.