Gelderse Buitenkansen

Onze omgeving is ongemerkt van grote invloed op hoe we ons gedragen. Een aantrekkelijke buitenruimte is voor alle Gelderse inwoners van belang. Het stimuleert tot bewegen, ontmoeten, ontspannen, sporten en recreëren. Daarom gaan we in 2024 verder aan de slag met Gelderse Buitenkansen!
Kinderen spelend op schoolplein
Laatst gewijzigd op: 29-mei-2024

Doet u ook mee?

Gelderse Buitenkansen is bedoeld voor professionals, zoals ontwerpers, stedenbouwkundigen, buurtsportcoaches en beleidsadviseurs. Met een inspirerend, interactief programma dat ook naar de buitenruimtes zelf trekt, en prikkelende columns, willen we iedereen stimuleren om samen aan de slag te gaan voor meer Gelderse Buitenkansen.

Bijzondere Buitenkansen

Elke maand lichten we een Gelderse Buitenkans uit. Dit doen we omdat het een unieke plek is, op een bijzondere manier tot stand is gekomen, of het concept heel makkelijk toepasbaar is op een andere plek.

Agenda 2024

Heel 2024 inspireren we met webinars, netwerkbijeenkomsten, kennissessies en bezoeken aan buitenruimtes.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen aan buitenkansen@geldersesportfederatie.nl.

Nieuw: Atlas Beweegvriendelijke Omgeving

Hoe richt u de openbare ruimte in? Zodat deze uitnodigt om te bewegen, spelen en sporten. Bekijk de Atlas Beweegvriendelijke Omgeving voor inspirerende voorbeelden in Gelderland en de rest van Nederland, inclusief bijbehorende achtergrondinformatie. De Atlas Beweegvriendelijke Omgeving is een instrument voor beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies, stedenbouwkundigen, ontwerpers, planologen en andere betrokkenen bij de inrichting van de openbare ruimte. Kent u een inspirerende omgeving en staat die nog niet op de kaart. Maak dan een account aan op atlas-bvo.kenniscentrumsportenbewegen.nl en voeg uw voorbeeld dan aan de Atlas toe! Zo kunnen anderen ervan leren en werken we samen aan een beweegvriendelijke omgeving. U kunt hiervoor ook ondersteuning krijgen.

Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte

In 2021 is door ons samen met stedenbouwkundigbureau Urhahn en de gemeente Apeldoorn het boek ‘Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte' gelanceerd. Een mooie basis met tips, achtergronden en beschrijvingen van goede buitenruimtes. In 2024 willen we die kennis rondom het thema Buitenkansen verder brengen én uitbreiden. Voor meer inspiratie kijk ook op onze pagina over een gezonde leefomgeving.

Wat zijn Buitenkansen?

Buitenkansen maken een buitenruimte tot een aantrekkelijke leefomgeving. Het biedt de basis voor een gezonde en prettige leefomgeving. Er zijn zes manieren om van buitenruimten een aantrekkelijke plek te maken voor sociale en sportieve activiteiten:

1. Natuur de stad in

kind gaat van aan tokkelbaan met publiek waarbij een persoon filmt met zijn telefoon

Natuur is goed voor onze mentale en fysieke gezondheid. Een groene omgeving vermindert stress en stimuleert bewegen. Iedereen heeft recht op groen ‘om de hoek’. 

Lees meer >

2. Wandelen en fietsen bepalen het tempo

twee kinderen fietsen over een brug

De straat is een ontmoetingsplek. We geven ruimte aan fietsers en wandelaars (trage weggebruikers) om elkaar te ontmoeten, om te bewegen en recreëren. 

Lees meer >

3. De straat als speeltuin 

kinderen in een skatepark

Buitenspelen is leuk. Kinderen ontmoeten andere kinderen en leren van elkaar. Door te spelen leren kinderen bewegingsvaardigheden, sociaal gedrag en creativiteit. 

Lees meer >

4. Het dorpse in de wijk

Oudere vrouw in een moestuin achter het huis

Een buitenruimte met goede voorzieningen zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar tegenkomen. De basis voor een sterk sociaal netwerk. 

Lees meer >

5. De stad als sportschool 

hardlopende mensen in een sneeuwlandschap

Ongeorganiseerd sporten wordt steeds populairder. Veel mensen sporten buiten, daarmee is sport een integraal onderdeel van de buitenruimte. 

Lees meer >

6. Buitenkunst

studenten al roeiend in een kano met een drakenkop

Kunst, cultuur en erfgoed zorgen voor een andere beleving. Het verhaal erachter en het organiseren van evenementen eromheen maakt de buitenruimte meer uitnodigend. 

Lees meer >

Contact

Heeft u een vraag of wilt u iets met ons delen? Stuur dan een mail naar buitenkansen@geldersesportfederatie.nl. Wij proberen binnen 3 werkdagen op uw mail te reageren.