Provinciale Staten (PS)

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op.
Provinciale Staten (PS)

Elke 4 jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Gelderland de 55 Statenleden. Op hun persoonlijke pagina’s ziet u wie onze Statenleden zijn en hoe u hen kunt bereiken. 

Vergaderschema en -stukken

Een overzicht van alle bijeenkomsten staat in de kalender. Bij ieder agendapunt staan de bijbehorende stukken. Ook kunt u indien beschikbaar de desbetreffende vergadering terugkijken.

Een overzicht van alle stukken die de Staten van inwoners ontvangen, vindt u bij de ingekomen stukken. Alle overige stukken die de Staten ontvangen, vindt u bij Statenstukken

Zowel de Beeldvormende als Oordeelsvormende bijeenkomsten en de Statenvergadering zijn live te volgen op de pagina van de desbetreffende vergadering.  Alle vergaderingen zijn daarnaast fysiek bij te wonen vanaf de publieke tribune in het Huis der Provincie.

Statenlive

U kunt de Statenvergaderingen live volgen of de vergadering later terugkijken.

Vergaderingen en uw stem laten horen

De vergaderingen van Provinciale Staten zijn ingedeeld volgens het BOB-model: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Op 2 momenten kunnen inwoners van Gelderland hun stem laten horen; tijdens Oordeelsvorming en de Open agenda. Bij Oordeelsvorming is de agenda van Provinciale Staten leidend. U kunt inspreken over een onderwerp dat die dag wordt besproken. Bij de Open agenda kunt u zelf een onderwerp indienen. De Open agenda vindt plaats op de dag dat ook de besluitvorming plaatsvindt. Alle vergaderingen staan in de kalender

In onderstaande infographic ziet u hoe een voorstel een besluit wordt en wat de verschillende onderdelen van het vergadermodel zijn. Ook kunt u zien waar u als inwoner van Gelderland kunt inspreken.

Als u wilt inspreken tijdens de Oordeelsvormende vergadering of deelnemen aan de Open agenda, moet u zich aanmelden. Dit kan tot 12.00 uur de maandag voorafgaand aan de bijeenkomst door contact op te nemen met de griffie

Praat mee 

Er zijn meerdere manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op Provinciale Staten van Gelderland. Zo kunt u contact opnemen met een Statenlid, uw mening kenbaar maken in een vergadering of een burgerinitiatief indienen.

In gesprek met de Staten

Wilt u in gesprek met de Staten over een bepaald onderwerp? U heeft tijdens Oordeelsvormende bijeenkomsten het recht om kort het woord te voeren. Als u dit wilt, moet u zich aanmelden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur maandag voorafgaand aan de Oordeelsvormende bijeenkomst. 

Open agenda

Op de woensdagen dat er een Statenvergadering plaatsvindt is er ruimte voor uw inbreng tijdens de Open agenda van 09.45 tot 10.30 uur. U kunt hier praten over onderwerpen die niet op de agenda staan van Oordeelsvormende bijeenkomsten. Zo kunt u een presentatie geven of Statenleden oproepen om uw initiatief te steunen. Wilt u deelnemen aan de Open agenda? Neem dan contact op. Dit kan tot maandag 12.00 uur voorafgaand aan de Open agenda. In de kalender kunt u zien wanneer de Oordeelsvormende bijeenkomsten en Open agenda plaatsvinden.

Burgerinitiatief indienen

Wilt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten? Dat doet u door een burgerinitiatief in te dienen. Het burgerinitiatief is een schriftelijk stuk dat u indient bij de griffier van Provinciale Staten. Hierin beschrijft u duidelijk en met onderbouwing welke beslissing u aan Provinciale Staten voorstelt over een bepaalde kwestie. Als het burgerinitiatief aan alle voorwaarden voldoet, zijn Provinciale Staten verplicht het onderwerp op de agenda van hun vergadering te zetten. 

Voorwaarden

  • Minimaal 750 andere inwoners van Gelderland van 16 jaar of ouder steunen het voorstel.
  • Provinciale Staten mogen besluiten over het onderwerp.
  • Het gaat niet om provinciale belastingen en de rechtspositie van ambtsdragers. Deze onderwerpen zijn uitgesloten.

Alle voorwaarden voor een burgerinitiatief leest u in hoofdstuk 13 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2021.