Provinciale Staten (PS)

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan.
Provinciale Staten (PS)

Wat doen Provinciale Staten?

De leden van Provinciale Staten willen allemaal hetzelfde doel bereiken: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor onze inwoners. Maar hoe de provincie dat doel moet bereiken, daarover verschillen de Statenleden regelmatig van mening. Uiteindelijk beslist de meerderheid.

Provinciale Staten geven opdracht aan Gedeputeerde Staten om plannen te maken voor de inrichting van de provincie. Vervolgens controleren ze de uitvoering van alle plannen. Ook letten de Staten altijd goed op ontwikkelingen in de provincie. 

Hoe doen ze dat?

Provinciale Staten kunnen op de volgende manieren invloed uitoefenen:

Dit is de volksvertegenwoordiging van Gelderland

Elke 4 jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Gelderland de 55 Statenleden. Statenleden zijn parttime politici. Naast hun vertegenwoordigende werk hebben de meesten ook een ‘gewone’ baan. Op hun persoonlijke pagina’s ziet u wie onze Statenleden zijn, bij welke fractie ze horen en hoe u hen kunt bereiken.

Zo doet u mee met Provinciale Staten

Gelderlanders denken graag mee met de provincie. Maar hoe maakt u uw ideeën, mening of zorgen kenbaar? Er zijn meerdere manieren om mee te doen aan het democratische proces. Die staan hieronder uitgelegd. We nodigen u graag uit om ook mee te doen, want samen maken we Gelderland mooier.

U kunt Statenleden en hun fracties rechtstreeks benaderen. Op persoonlijke pagina’s vindt u de contactgegevens. Wilt u een bericht sturen aan alle Statenleden? Stuur dan een e-mail of brief aan de griffie. De griffie zorgt dan voor verspreiding. U ontvangt hiervan bericht.

Statenleden trekken regelmatig de provincie in voor een werkbezoek. Ze bezoeken dan projecten of locaties waarover ze een besluit gaan nemen. Als volksvertegenwoordiging willen ze weten wat er ter plekke speelt. Ze gaan daarom in gesprek met omwonenden of organisaties. Vindt u het belangrijk dat Provinciale Staten bij u of uw organisatie langskomt? Nodig de Staten dan uit voor een werkbezoek via griffie@gelderland.nl.

Er zijn 2 inspraakmogelijkheden om uw mening, zorgen of ideeën te delen met Provinciale Staten van Gelderland. Tijdens de oordeelsvormende vergaderingen en de Open agenda. 

Bij oordeelsvorming is de agenda van Provinciale Staten leidend. U kunt inspreken op een onderwerp dat die dag wordt besproken. 

Tijdens de Open agenda kunt u onderwerpen aankaarten die juist niet op de agenda staan. Zo kunt u een korte presentatie geven of Statenleden oproepen om uw initiatief te steunen. De Open agenda vindt plaats op de woensdagochtend van 09.45 tot 10.30 uur voorafgaand aan de Statenvergadering. In de kalender kunt u zien wanneer de oordeelsvormende vergaderingen en Open agenda zijn.

Als u wilt inspreken tijdens de Oordeelsvormende bijeenkomst of deelnemen aan de Open agenda, moet u zich aanmelden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur voorafgaand aan de vergadering. Houd een spreektijd aan van maximaal 5 minuten. Daarna hebben Statenleden de gelegenheid om te reageren.  

Wilt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten? Dat doet u door een burgerinitiatief in te dienen. Het burgerinitiatief is een schriftelijk stuk dat u indient bij de griffier van Provinciale Staten. Hierin beschrijft u duidelijk en met onderbouwing welke beslissing u aan Provinciale Staten voorstelt over een bepaalde kwestie. Als het burgerinitiatief aan alle voorwaarden voldoet, zijn Provinciale Staten verplicht het onderwerp op de agenda van hun vergadering te zetten. De griffie denkt graag met u mee. Neem op tijd contact op, zodat de griffie u kan adviseren. Ook kunnen we dan afspraken maken over een realistisch tijdpad.

Voorwaarden burgerinitiatief

  • Minimaal 750 andere inwoners van Gelderland van 16 jaar of ouder steunen het voorstel. 
  • Provinciale Staten mogen besluiten over het onderwerp.
  • Het gaat niet om provinciale belastingen en de rechtspositie van ambtsdragers. Deze onderwerpen zijn uitgesloten.

Alle voorwaarden voor een burgerinitiatief leest u in hoofdstuk 13 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2021.

Beleef Provinciale Staten van dichtbij

Provinciale Staten vertegenwoordigen alle inwoners van Gelderland. Logisch dat u wel eens van dichtbij wilt ervaren wat zij voor u doen en hoe zij te werk gaan. Dat kan op de volgende manieren:

Volg een vergadering

Statenleden in de statenzaal

De vergaderingen en bijeenkomsten van Provinciale Staten zijn openbaar. U kunt ze bijwonen vanaf de publieke tribune in het Huis der Provincie. De Beeldvormende en Oordeelsvormende bijeenkomsten en de Statenvergadering zijn ook live te volgen via www.gelderland.nl/Statenlive.

Jongerenparticipatie

Jongeren bezoeken de Statenzaal

Wil jij weten wat de provinciale politiek inhoudt en wat Provinciale Staten voor jou doen? Zou jij andere keuzes maken voor Gelderland als je het voor het zeggen had? Je komt er pas achter als je zelf meedoet. Voor middelbare scholen die leerlingen serieus willen betrekken bij de politiek, bieden we het Provinciespel. Ook zijn er 2 keer per jaar jongerendebatten op het Huis der Provincie.

Vraag een rondleiding aan

Kinderen bekijken kunst in het Huis der Provincie

Wilt u aandacht besteden aan politiek, onderwerpen waar we ons mee bezighouden, kunst of architectuur? En denkt u dat het Huis der Provincie daar een belangrijke rol bij kan spelen? Neem dan contact met op met de provincie. Dan kijken we samen of we u en uw groep een passende rondleiding kunnen geven.

Neem contact op met de griffie

De griffie, onder leiding van griffier Franske van Hooijdonk, ondersteunt en adviseert Provinciale Staten bij alle werkzaamheden. U kunt de griffie benaderen voor alles wat met de Provinciale Staten(leden) te maken heeft, zoals inspreken tijdens een vergadering, het uitnodigen van Provinciale Staten voor een werkbezoek, vragen aan Statenleden of voor persvragen.

Telefoon: 026 359 91 34 
E-mail: griffie@gelderland.nl 
Twitter: @PSProvGld en #PSGld