Zo doet u mee met Provinciale Staten

Gelderlanders denken graag mee met de provincie. Maar hoe maakt u uw ideeën, mening of zorgen kenbaar? Er zijn meerdere manieren om mee te doen aan het democratische proces. Die staan hieronder uitgelegd. We nodigen u graag uit om ook mee te doen, want samen maken we Gelderland mooier.

Neem contact op met de Statenleden

U kunt Statenleden en hun fracties rechtstreeks benaderen. Op persoonlijke pagina’s vindt u de contactgegevens. Wilt u een bericht sturen aan alle Statenleden? Stuur dan een e-mail of brief aan de griffie. De griffie zorgt dan voor verspreiding. U ontvangt hiervan bericht.

Nodig de Staten uit voor een bezoek

Statenleden trekken regelmatig de provincie in voor een werkbezoek. Ze bezoeken dan projecten of locaties waarover ze een besluit gaan nemen. Als volksvertegenwoordiging willen ze weten wat er ter plekke speelt. Ze gaan daarom in gesprek met omwonenden of organisaties. Vindt u het belangrijk dat Provinciale Staten bij u of uw organisatie langskomt? Nodig de Staten dan uit voor een werkbezoek via griffie@gelderland.nl.

Spreek in tijdens een vergadering

Er zijn 2 inspraakmogelijkheden om uw mening, zorgen of ideeën te delen met Provinciale Staten van Gelderland: tijdens de oordeelsvormende vergaderingen en de Open agenda.

Oordeelsvorming

Tijdens de Oordeelsvorming is de agenda van Provinciale Staten leidend. U kunt inspreken op een onderwerp dat die dag wordt besproken. In de kalender kunt u zien wanneer de oordeelsvormende bijeenkomsten plaatsvinden. Er is geen maximumaantal insprekers.

Open agenda

Tijdens de Open agenda kunt u onderwerpen aankaarten die juist niet op de agenda van Provinciale Staten staan. De Open agenda vindt eens in de paar weken plaats in 2024 op woensdag van 13.00 tot 13.45 uur in het provinciehuis in Arnhem. Dit kalenderjaar gaat dat om: woensdag 31 januari, woensdag 6 maart, woensdag 27 maart, woensdag 24 april, woensdag 29 mei, woensdag 26 juni, woensdag 11 september, woensdag 16 oktober en woensdag 4 december. Per Open agenda is er plaats voor maximaal 5 onderwerpen. Voor ieder onderwerp is er 5 minuten spreektijd. Daarna kunnen Statenleden vragen stellen.

Meld u aan als inspreker

Als u wilt inspreken tijdens de oordeelsvormende bijeenkomsten of wilt deelnemen aan een Open agenda, moet u zich aanmelden bij de griffie door een mail te sturen naar griffie@gelderland.nl. Dit kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur voorafgaand aan de vergadering. Houd een spreektijd aan van maximaal 5 minuten. Daarna hebben Statenleden de gelegenheid om te reageren.

Start een burgerinitiatief

Wilt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten? Dat doet u door een burgerinitiatief in te dienen. Het burgerinitiatief is een schriftelijk stuk dat u indient bij de griffier van Provinciale Staten. Hierin beschrijft u duidelijk en met onderbouwing welke beslissing u aan Provinciale Staten voorstelt over een bepaalde kwestie. Als het burgerinitiatief aan alle voorwaarden voldoet, zijn Provinciale Staten verplicht het onderwerp op de agenda van hun vergadering te zetten. De griffie denkt graag met u mee. Neem op tijd contact op, zodat de griffie u kan adviseren. Ook kunnen we dan afspraken maken over een realistisch tijdpad.

Voorwaarden burgerinitiatief

  • Minimaal 750 andere inwoners van Gelderland van 16 jaar of ouder steunen het voorstel. 
  • Provinciale Staten mogen besluiten over het onderwerp.
  • Het gaat niet om provinciale belastingen en de rechtspositie van ambtsdragers. Deze onderwerpen zijn uitgesloten.

Alle voorwaarden voor een burgerinitiatief leest u in hoofdstuk 13 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2023.