Duurzaamheid in Gelderland

De klimaatverandering houdt ons allemaal bezig. Samen kunnen we iets betekenen. Voor nu en voor later. Bekijk wat andere Gelderlanders doen voor het klimaat. Ons klimaat jouw invloed.

Duurzaamheid is geen keuze

Voor een schoon, veilig en gezond Gelderland moet onze manier van wonen, werken, verplaatsen en leven echt anders in alle opzichten.

Gelderland heeft en pakt kansen

De aarde warmt te snel op en ons klimaat verandert. Op deze pagina leest u hoe we Gelderland duurzamer maken. Bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met grondstoffen, over te schakelen op duurzame energie, minder en schoner te reizen, energie te besparen en ons aan te passen aan het veranderende klimaat.

Ook in de toekomst voldoende drinkwater

De komende jaren stijgt de vraag naar drinkwater. Om later genoeg drinkwater te hebben, leggen we nu drinkwaterreserveringsgebieden vast. In deze gebieden wordt nog geen water gewonnen. Wel moeten we ze beschermen om ervoor te zorgen dat het grondwater geschikt blijft voor toekomstige drinkwaterwinning.

Blijf op de hoogte van klimaatadaptatie!

Klimaatadaptatie: oftewel ons gedrag en onze omgeving aanpassen aan klimaatverandering. In een veranderend klimaat liggen zélfs kansen waarvan we kunnen profiteren! Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en volg ons speciale showcasepagina op LinkedIn.

Gelders Klimaatplan

In 2030 stoot Gelderland 55% minder CO² uit ten opzichte van 1990. In het Gelders Klimaatplan staat beschreven hoe we dat gaan doen.

Duurzame organisatie

We willen als organisatie een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom hebben we voor onze organisatie een ambitieus doel gesteld: CO2-neutraal, energieneutraal en afvalloos zijn in 2030! We vertellen er graag meer over.

Asbestdaken verwijderen

Bent u als gemeente, omgevingsdienst of ondernemer bezig met de aanpak van asbestdaken in Gelderland?