Duurzaam Gelderland
De klimaatverandering houdt ons allemaal bezig. Samen kunnen we iets betekenen. Voor nu en voor later. Bekijk wat andere Gelderlanders doen voor het klimaat. Ons klimaat jouw invloed.
Duurzaam is geen keuze
Voor een schoon, veilig en gezond Gelderland moet onze manier van wonen, werken, verplaatsen en leven echt anders in alle opzichten.

Ook in de toekomst voldoende drinkwater

De vraag naar drinkwater stijgt de komende jaren. Om hier in de toekomst in te kunnen voorzien, wijzen we een aantal drinkwaterreserveringsgebieden aan. In deze gebieden wordt nog niet meteen water gewonnen. Ze hebben wel bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. De drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid staan in het ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV).

Blijf op de hoogte van klimaatadaptatie!

Klimaatadaptatie: oftewel ons gedrag en onze omgeving aanpassen aan klimaatverandering. In een veranderend klimaat liggen zélfs kansen waarvan we kunnen profiteren! Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en volg ons speciale showcasepagina op LinkedIn.

Gelders Klimaatplan

In 2030 stoot Gelderland 55% minder CO² uit ten opzichte van 1990. In het Gelders Klimaatplan staat beschreven hoe we dat gaan doen.

Duurzame organisatie

We willen als organisatie een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom hebben we voor onze organisatie een ambitieus doel gesteld: CO2-neutraal, energieneutraal en afvalloos zijn in 2030! We vertellen er graag meer over.

Asbestdaken verwijderen

Bent u als gemeente, omgevingsdienst of ondernemer bezig met de aanpak van asbestdaken in Gelderland?