Asbestdaken verwijderen in Gelderland

Bent u als gemeente, omgevingsdienst of ondernemer bezig met de aanpak van asbestdaken in Gelderland? Op deze pagina staat ondersteunende informatie.
Asbestdaken verwijderen in Gelderland

Landelijke versnellingsaanpak voor asbest

Op 27 februari 2000 is de Samenwerkingsverklaring voor de aanpak van asbestdaken ondertekend. Door toenmalig Minister Stientje van Veldhoven van het ministerie van IenW. Dit is in samenwerking met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van SZW. Voor Gelderland is Jan van der Meer ambassadeur van deze landelijke versnellingsaanpak.

Toekomstbestendig wonen in Gelderland

Met de Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen van de provincie Gelderland financiert u aanpassingen aan huis. Zo woont u comfortabeler, bespaart op energielasten, investeert in de waarde van je woning én draagt bij aan een beter milieu.

Asbestdaken-kaart

Op de kaart ziet u of een dak op asbestverdacht is. Heeft u opmerkingen over de status van uw dak(en) in de asbestdakenkaart? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Dieren die onder asbestdaken voorkomen beschermen

We vinden het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met dieren tijdens het saneren van asbestdaken. Mogelijk leven zij onder het dak. Dit is vanuit de Wet natuurbescherming (WnB) ook verplicht om te doen. Vanuit diezelfde wet staat ook een verbod op het doden van bepaalde diersoorten. Daarom ondersteunen we ideeën en projecten die bijdragen aan het voortbestaan van de dieren. We begeleiden toezichthouders van omgevingsdiensten in het toezien op de Wet natuurbescherming bij asbestdaksanering. Daarnaast ondersteunen we opleidingen voor asbestinventariseerders in het uitvoeren van een preventiecheck. Meer hierover leest u in de flyer hiernaast. 

Download