Asbestdaken verwijderen in Gelderland

Bent u als gemeente, omgevingsdienst of ondernemer bezig met de aanpak van asbestdaken in Gelderland? Op deze pagina staat ondersteunende informatie.
asbestdaken verwijderen van dak

Zorg voor dieren bij verwijderen van asbest

We vinden het belangrijk dat er tijdens het saneren van asbestdagen rekening wordt gehouden met dieren die mogelijk onder het dak leven. Dit is vanuit de Omgevingswet (Ow) ook verplicht om te doen. Vanuit diezelfde wet staat ook een verbod op het doden van bepaalde diersoorten. Daarom ondersteunen we ideeën en projecten die bijdragen aan het voortbestaan van de dieren. We begeleiden toezichthouders van omgevingsdiensten in het toezien op de Omgevingswet bij asbestdaksanering. Daarnaast ondersteunen we opleidingen voor asbestinventariseerders in het uitvoeren van een preventiecheck. Meer hierover leest u in de flyer hiernaast. 

Toekomstbestendig wonen in Gelderland

Met de Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen van provincie Gelderland financiert u aanpassingen aan huis, waaronder het isoleren van uw huis, het plaatsen van zonnepanelen of het verwijderen van asbestdaken. Zo woont u comfortabeler, bespaart u op uw energielasten, investeert u in de waarde van uw woning én draagt u bij aan een beter klimaat.

Asbestdaken-kaart

Op de kaart ziet u of een dak asbestverdacht is. Heeft u opmerkingen over de status van uw dak(en) in de asbestdakenkaart? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Landelijke versnellingsaanpak voor asbest

Op 2 maart 2020 is de Samenwerkingsverklaring voor de aanpak van asbestdaken ondertekend. Dit is een samenwerking van de ministeries IenW en SZW met provincies, gemeenten, brancheverenigingen en Milieu Centraal. Voor Gelderland is gedeputeerde Jan van der Meer ambassadeur van deze landelijke versnellingsaanpak.