Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. De wet maakt het eenvoudiger om een vergunning aan te vragen en te verlenen, bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning.

De Omgevingswet voegt tientallen bestaande wetten en regels samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu. 

 

 

Omgevingsvisie en omgevingsverordening

De gemeente is het 1e aanspreekpunt voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Voor de uitwerking van deze plannen moeten ook provinciale belangen worden meegenomen. Hiervoor hebben we als provincie Gelderland een aantal belangrijke middelen, namelijk de omgevingsvisie, de omgevingsverordening, programma’s en projectbesluiten. Deze middelen helpen ons om uitvoering te geven aan de Omgevingswet.

In onze omgevingsvisie beschrijven we hoe we de toekomst van Gelderland zien en hoe we de ruimte en omgeving willen gebruiken en beschermen. Wat willen en moeten we veranderen en ontwikkelen om een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland door te geven aan de volgende generaties? In de omgevingsverordening staan regels over hoe we met de buitenruimte, onze leefomgeving, omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden. In het digitale Omgevingsloket publiceren we vanaf 1 januari ook onze programma’s (beleidsdocumenten, plannen en agenda’s) en projectbesluiten.

Veranderingen voor vergunningen en planbegeleiding

Met de komst van de Omgevingswet veranderen er een aantal zaken bij het aanvragen van vergunningen. Ook de werkprocessen en instrumenten van onze planbegeleiders veranderen door de komst van de Omgevingswet. We gaan op een andere manier samenwerken, onder andere met gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. De komende tijd ontdekken we hoe. Wat vraagt het van ons? Maar ook wat vraagt het van onze samenwerkingspartners? Via een online magazine houden we onze partners op de hoogte van dit proces en de uitkomsten.