Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. De wet maakt het eenvoudiger om een vergunning aan te vragen en te verlenen, bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning.

De Omgevingswet voegt tientallen bestaande wetten en regels samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu. 

Meer ruimte voor eigen keuzes en ideeën 

Met de Omgevingswet is er meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in Gelderland. Ook krijgen we als provincie meer ruimte om eigen keuzes te maken. In het nieuwe Omgevingsloket komt alle digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samen. Vanaf 1 januari 2024 geldt dus: 1 wet en 1 loket. 

1 wet  

Met de Omgevingswet combineren we in Nederland 26 wetten voor onze fysieke leefomgeving tot 1 landelijke wet. Het gaat om regels over milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw.  

1 loket 

Vanaf 1 januari 2024 vindt u met 1 klik alle informatie en regels over uw fysieke leefomgeving. Heeft u plannen om iets aan de ruimte in uw omgeving aan te passen? Via het Omgevingsloket weet u snel wat er op een bepaalde plek wel of niet kan en welke regels er gelden. Zo weet u of uw plan een kans van slagen heeft. Met de vergunningscheck ziet u meteen of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Als dat zo is, regelt u dit ook direct in het Omgevingsloket. Ook als er meerdere overheden bij betrokken zijn. Wel zo gemakkelijk. Als u meer vergunningen nodig heeft, kunt u ervoor kiezen deze afzonderlijk aan te vragen of in 1 keer. Als u ze tegelijk aanvraagt, is een van de overheden voor u het aanspreekpunt voor alle vergunningaanvragen. 

Samen met onze partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) bereiden we ons voor op de komst van het Omgevingsloket. 
Vanaf oktober 2023 vindt u op onze website meer informatie over wat er per 1 januari 2024 precies voor u verandert bij het aanvragen van een vergunning of ontheffing of het doen van een melding voor de activiteiten bodemsanering, grondwater, luchtvaart, natuur, ontgrondingen, provinciale wegen en zwemplassen en -baden.

 

Meer informatie

Wilt u weten hoe u vanaf 1 januari 2024 een vergunningscheck en -aanvraag doet in het nieuwe Omgevingsloket? Neem dan alvast een kijkje. Let op: dit is een testomgeving! U kunt ervaren hoe het is om een aanvraag in te dienen, maar deze wordt niet in behandeling genomen. Tot 1 januari 2024 vraagt u een vergunning aan via het portaal Mijn Gelderland.