Droogte in de Achterhoek

Door de ligging op hoge zandgronden en de beperkte mogelijkheden voor extra watertoevoer heeft de Achterhoek extra last van de toenemende droogte en piekbuien. Daarom werken we met 19 partijen samen aan duurzame oplossingen voor het veranderende klimaat.
Schapen in de schaduw van een boom in een droge weide

Samenwerking 19 partijen

Water vasthouden is de oplossing voor droogte, maar hoe? In totaal werken 19 partijen aan het omgaan met droogte en piekbuien. Onderwerpen waarop ze zich richten zijn: het opvangen en vasthouden van meer (regen)water, het telen van andere gewassen en bepalen waar wel en geen woningen moeten komen. Samen maken zij van de Achterhoek een veerkrachtige regio die weet hoe ze moet omgaan met toenemende droogte en piekbuien.

Doel: 100 millimeter

Om weerbaar te zijn tegen droogte, moet de Achterhoek jaarlijks 150 miljoen kuub water vasthouden. Omgerekend zijn dat 750 miljoen volle regentonnen. In de praktijk betekent dat een extra laag grondwater van 100 millimeter in de hele Achterhoek. De Achterhoek kan daarbij het beste in tien eenheden onderverdeeld worden. In elk van deze deelgebieden zijn andere sleutels nodig zijn om dit doel te bereiken. In de video 'Droogte in de Achterhoek' wordt dit uitgelegd.

Samenwerkende partijen

De samenwerkende partijen zijn Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Winterswijk, Doetinchem, Aalten, Oost Gelre, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland, Lochem, Zutphen, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Gelders Particulier Grondbezit, Vitens en provincie Gelderland. Ook met vier Liemers gemeenten wordt samengewerkt aan handelingsperspectieven, in het verlengde van de samenwerking met de 19 partijen. Dit zijn Doesburg, Duiven, Zevenaar en Westervoort.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen neem je contact met ons op.