De wolf in Gelderland

De wolf is een beschermde diersoort. We zien dat het aantal wolven ook in Gelderland toeneemt. Een meer beheersbare situatie vraagt om een andere aanpak. Daar werken we aan in Gelderland, Nederland en Europa.
wolf in de natuur

Beschermen en schade voorkomen

Er leven steeds meer wolven op de Veluwe en in Nederland. Dat geeft sommige mensen zorgen. Anderen vinden dat de wolf ook in Nederland thuis hoort. Wolven zijn schuwe dieren, dus over het algemeen ontlopen ze mensen. Ze kunnen wél gevaarlijk zijn voor vee, zoals schapen en (jong)vee. Het is daarom belangrijk om vee te beschermen en in te grijpen als dat moet.

 

Grenzen aan de wolf

Een toenemend aantal doodgebeten dieren door wolven geeft onrust en zorgen bij dierhouders en inwoners. We werken aan nieuw beleid met betere preventiemaatregelen en afhandeling van schade. Bij onveilige situaties zoals aanvallen op goed beschermd vee, willen we ingrijpen mogelijk maken en streven we naar een maximaal aantal wolven in Gelderland.

Goede balans

Om de wolf een plek te geven in Nederland moeten we niet alleen kijken naar wat gunstig is voor de wolf, maar ook echt rekening houden met een goede balans in de natuur en het maatschappelijk draagvlak. Daarom willen we grenzen stellen aan de wolf in Gelderland.

Harold Zoet

Gedeputeerde natuur

Wat te doen als u een wolf ziet?

  • Het belangrijkste is: blijf kalm en houd afstand.
  • Houd honden aangelijnd en dicht bij u.
  • Voer of lok geen wilde dieren, dus ook geen wolven.
  • Ren niet weg maar maak jezelf groot, maak gebaren of herrie. Loop langzaam achteruit.
  • Loop de wolf niet achterna.
  • Bel met de regionale meldkamer (0900-8844) als een wolf agressief gedrag vertoont, u benadert/ achtervolgt of binnen een korte afstand (maximaal 30 meter) verblijft.

Meer vragen en antwoorden zijn te vinden op deze pagina, van BIJ12

Een wolf gezien?

Heeft u een wolf gezien? Of een sporen van een wolf? Maak er zo snel mogelijk een melding van, via de website van Wolven in Nederland. Zo wordt duidelijk in welke gebieden wolven zijn.

Informatie voor dierhouders

We realiseren ons dat bescherming van al het Gelders vee niet van vandaag op morgen geregeld is. Dat is ook niet van veehouders te verwachten. Met een subsidieregeling voor wolfwerende rasters willen we alle houders van weidedieren helpen om aan de minimale bescherming te kunnen voldoen. Daarnaast is andere bescherming mogelijk. Lees meer over het voorkomen of beperken van schade door wolven op de site van Bij12.  

Subsidie voor wolfwerende rasters

Alle Gelderse houders van weidedieren kunnen een subsidie aanvragen voor wolfwerende rasters. De subsidie geldt voor buiten verblijvende runderen, schapen, geiten, varkens, paarden, ezels, pony’s, lama’s, alpaca’s, damherten en edelherten. De subsidieregeling geldt voor heel Gelderland. We stellen vanaf april 2024 in totaal € 3 miljoen beschikbaar voor de nieuwe regeling voor de komende 3 jaar. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het nemen van preventieve maatregelen in de vorm van wolfwerende rasters. Het maximale subsidiebedrag per individuele aanvraag is € 20.000. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar onze subsidiepagina.

Wolfwerende noodsets te leen

Bent u veehouder en heeft u snel wolfwerende rasters nodig om uw vee te beschermen? Er zijn wolfwerende noodsets te leen. Bel daarvoor het provincieloket, op nummer: 026 – 359 99 99.

Meld uw schade aan vee

Heeft u door een wolf schade aan uw vee? Meld dit dan bij BIJ12. Meer informatie over het vergoeden van schade door wolven vindt u op de website van BIJ12, de organisatie die namens provincies het wolvenbeleid uitvoert. 

De wolvencommissie

De wolvencommissie bestaat uit vertegenwoordigers van veehouderij, terrein-eigenaren en gemeenten. De commissie startte in 2019 op initiatief van de schapen- en geitenhouderij en richt zich op de preventie van wolvenschade in Gelderland. Zij adviseert over het beschermen van vee tegen de wolf en informeert en betrekt dierhouders hierbij.

Wolvenconsulenten

De wolvenconsulenten van de commissie adviseren veehouders gratis over preventieve maatregelen. Daarnaast helpen ze bij het aanvragen van subsidie. Voor vragen aan de wolvencommissie of een afspraak met de wolvenconsulent kunt u een e-mail sturen.
De op deze pagina eerder getoonde video 'Hoe leeft de wolf' bevatte gedeeltelijk verouderde informatie. Daarom is de video verwijderd. Informatie over de wolf staat op deze webpagina en op de website van BIJ12. Het provincieloket is de ingang voor eventuele vragen.