De wolf in Gelderland

Sinds 2015 zijn de wolven terug in Nederland. De eerste meldingen van zwervende wolven kwamen uit Duitsland. Sinds 2019 leven de dieren ook op de Gelderse Veluwe, hier zijn ook welpjes geboren.
wolf in de natuur

Beschermen en onderzoeken 

De wolf is een beschermde diersoort. Aan ons de taak om de wolf te beschermen, net als andere beschermde diersoorten. In het  interprovinciaal wolvenplan staat hoe Nederlandse provincies hiermee omgaan. Dit wolvenplan is door de 12 provincies samen opgesteld. Gelderland was de 1e provincie waar ook écht wolven voorkomen. Daarom zijn wij verantwoordelijk voor de monitoring van wolven.

Voor het opstellen van het wolvenplan is inhoudelijke input gebruikt van onder andere de Factfinding study van de WUR (Wageningen University & Research). Dit rapport is verschenen om antwoord te geven op de vele vragen die er waren bij de komst van de wolf naar Nederland. Vragen van dierhouders, inwoners en natuurorganisaties die gaan over de effecten van de wolf op de mens, de dieren en de natuur.

Hierbij komen een aantal taken kijken:

  • Opdracht geven voor onderzoek. Denk aan onderzoek naar sporen, of naar een schaap dat gedood is door een wolf. Door DNA af te nemen en camerabeelden te verzamelen, weten we om welke wolven het gaat.
  • Monitoren of er nieuwe wolven of welpjes bij zijn gekomen.
  • Vaststellen waar wolven voorkomen en dat gebied aanwijzen als wolvenleefgebied.

Schadevergoeding

Wolven zijn schuwe dieren, dus over het algemeen ontlopen ze mensen. Maar ze kunnen wél gevaarlijk zijn voor vee, zoals schapen. Heeft u door een wolf schade aan uw vee? Dan wordt dit door ons vergoed. Vermoedelijke schade aan vee door een wolf is ook te melden. Meer informatie over het vergoeden van schade door wolven vindt u op de website van BIJ12. Binnen het leefgebied betalen we mee aan preventieve maatregelen, die vee beschermen tegen de wolf. Op advies van de wolvencommissie is hiervoor een subsidie in het leven geroepen. Per 2 mei 2022 is er een calamiteitenregeling voor schapen- en geitenhouders buiten het leefgebied van de wolf. Meer informatie over de calamiteitenregeling op de subsidiepagina

De wolvencommissie

In opdracht van de provincie is een gebiedscommissie preventie wolvenschade opgericht. Leden van de commissie gaan in gesprek met alle direct belanghebbenden. Samen bekijken ze welke maatregelen binnen het leefgebied van de wolf nodig zijn. Om zo schade door wolven te voorkomen. LTO Schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders namen het initiatief hiervoor.