De wolf in Gelderland

De wolf is een beschermde diersoort. We zien dat het aantal wolven ook in Gelderland toeneemt. Een meer beheersbare situatie vraagt om een andere aanpak. Daar werken we aan in Gelderland, Nederland en Europa.
wolf in de natuur

Beschermen en schade voorkomen

Er leven steeds meer wolven op de Veluwe en in Nederland. Dat geeft sommige mensen zorgen. Anderen vinden dat de wolf ook in Nederland thuis hoort. Wolven zijn schuwe dieren, dus over het algemeen ontlopen ze mensen. Ze kunnen wél gevaarlijk zijn voor vee, zoals schapen en (jong)vee. Het is daarom belangrijk om vee te beschermen en in te grijpen als dat moet.

 

Grenzen aan de wolf

Een toenemend aantal doodgebeten dieren door wolven geeft onrust en zorgen bij dierhouders en inwoners. We werken aan nieuw beleid met betere preventiemaatregelen en afhandeling van schade. Bij onveilige situaties zoals aanvallen op goed beschermd vee, willen we ingrijpen mogelijk maken. Het in november 2023 voorgestelde nieuwe beleid leest u hier.

De wolf in Nederland

In het  interprovinciaal wolvenplan (2019) staat hoe Nederlandse provincies omgaan met de wolf. Naar verwachting wordt het nieuwe interprovinciaal wolvenplan in 2024 vastgesteld.

Wat doet u als u een wolf ziet?

  • Het belangrijkste is: blijf kalm en houd afstand.
  • Houd honden aangelijnd en dicht bij u.
  • Voer of lok geen wilde dieren, dus ook geen wolven.
  • Ren niet weg maar maak jezelf groot, maak gebaren of herrie. Loop langzaam achteruit.
  • Loop de wolf niet achterna.

Meer vragen en antwoorden zijn te vinden op deze pagina, van BIJ12

Een wolf gezien?

Heeft u een wolf gezien? Of een sporen van een wolf? Maak er zo snel mogelijk een melding van, via: Wolf gezien? | Wolven in Nederland. Zo wordt duidelijk in welke gebieden wolven zijn.

Wolvenrapport voor de Europese Commissie

De Europese commissie heeft een ieder opgeroepen feiten en cijfers over de wolf en de impact op de samenleving te delen met hen. Zodat zij dit mee kunnen wegen in het mogelijk aanpassen van de beschermde status van de wolf. Provincie Gelderland heeft een rapport opgesteld: ‘Wolves in Gelderland: facts and impact’.

Voorkomen van schade en schadevergoeding

In het leefgebied van de wolf betalen we mee aan maatregelen die vee beschermen tegen de wolf. Voor het voorkomen van wolvenschade buiten het leefgebied betalen we mee als zwervende wolven voor een langere periode in een gebied schade veroorzaken bij schapen- en geitenhouders. 

Wolfwerende noodsets te leen

Bent u veehouder en heeft u snel wolfwerende rasters nodig om uw vee te beschermen? Er zijn wolfwerende noodsets te leen. Bel daarvoor het provincieloket, op nummer: 026 – 359 99 99.

Meld uw schade

Heeft u door een wolf schade aan uw vee? Meld dit dan bij BIJ12. Meer informatie over het vergoeden van schade door wolven vindt u op de website van BIJ12, de organisatie die namens provincies het wolvenbeleid uitvoert.  

Leefgebied van de wolf

Provincie Gelderland stelde de volgende wolvengebieden vast: 

  • Noord-Veluwe;
  • Midden-Veluwe; 
  • en Zuidwest-Veluwe.

Open de kaart als pdf-bestand voor volledige weergave.

De wolvencommissie

De wolvencommissie bestaat uit vertegenwoordigers van veehouderij, terrein-eigenaren en gemeenten. De commissie startte in 2019 op initiatief van de schapen- en geitenhouderij en richt zich op de preventie van wolvenschade in Gelderland. Zij adviseert over het beschermen van vee tegen de wolf en informeert en betrekt dierhouders hierbij.

Wolvenconsulenten

De wolvenconsulenten van de commissie adviseren veehouders gratis over preventieve maatregelen. Daarnaast helpen ze bij het aanvragen van subsidie. Voor vragen aan de wolvencommissie of een afspraak met de wolvenconsulent kunt u een e-mail sturen.