Subsidies

Op deze pagina vindt u alle subsidies die u bij ons kunt aanvragen.

Meer informatie over onze subsidies

Wilt u een subsidie aanvragen? Of heeft u dit al gedaan en wilt u meer informatie? Bekijk dan onze algemene informatie over het aanvragen van een subsidie.

Wat voor subsidie zoekt u?

Filters

Geen filters geselecteerd
Thema
Doelgroep
Soort
Schaal

Subsidies

53 resultaten

Sorteren

Aanleg Agroforestry

Aanleg nieuw bos buiten het Gelders Natuurnetwerk

Bushalte

Buurtbus

Cofinanciering Woningbouwimpuls voor gemeenten

Collectieve wooninitiatieven

Cultuur- en erfgoedpacten (participatie van burgers)

DC-snellader en stationaire batterij

Dorpendeal

Drugsafval verwijderen

Eenvoudige maatregelen fietsveiligheid

EFRO-innovatieprojecten

Energieloketten 2021 - 2024

Fonds verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk

Functioneel gebruik erfgoed

Gelderse Gebiedsagenda

Gelderse thematische verhaallijnen

Gemeentelijk toezicht op energiebesparing 2021 - 2024

Groeiversneller

Grond in bezit krijgen voor het Gelders Natuurnetwerk

Grootschalige maatregelen hoofdfietsnet

Innovatie en modernisering stalemissies

Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders

Jeugdpodiumkunsten

Kruisingen en fietsoversteken

Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening

Lokale hernieuwbare energieprojecten

Managementmaatregelen melkveehouderij

Molens en stoomgemalen

Naderingsdetectie Gelderse windturbineparken

Rapport en training duurzaam goederenvervoer over de weg

Realiseren sociale huurwoningen

Recreatiezonering Veluwe

Regio Deals Foodvalley en Veluwe

Regionale sporttalentenprogramma’s

Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

Slimme en schone mobiliteit

Sportevenementen

SteenGoed Benutten – Procesondersteuning

SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren

Stikstofreductie door verplaatsing veehouderij

Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

Transitieplan industriele productieprocessen

Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur (SPUK)

Verhuisvergoeding huurwoning

Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen voor Gelders Natuurnetwerk

Vitaal Openbaar Bestuur

Voorkomen van schade door wolven

Vrijheid

Uw subsidie: stap voor stap

De video hiernaast legt uit hoe u een subsidie aanvraagt, en wat er daarna gebeurt. Heeft u nog meer hulp nodig?

Europese subsidies

Wilt u meer weten over Europese subsidies? Bekijk dan onze webpagina voor meer informatie.