Europese subsidies

We geven niet alleen zelf subsidies, maar zijn als provincie ook verantwoordelijk voor het toekennen van Europese subsidies. Deze subsidies worden vanuit 3 verschillende programma’s gegeven.

1. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) krijgt Oost-Nederland subsidie van de Europese Unie (EU) om de regionale economie te stimuleren. Doel is het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland én het investeren in een slimmere en duurzame regio. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

EFRO subsidies

De uitvoering ligt bij het Operationeel Programma voor Oost-Nederland (OP Oost 2014-2020). Dit programma kent 2 prioriteiten: economische innovatie (prioriteit 1) en koolstofarme innovatie (prioriteit 2). Hiervoor kunt u nu geen aanvragen meer indienen. Het beschikbare budget is bijna op.

In reactie op de COVID-pandemie kreeg Oost-Nederland extra budget van de Europese Commissie (EC) onder de naam REACT-EU. Doel is het stimuleren van een groen en digitaal veerkrachtig herstel van de economie (prioriteit 3). Dit extra geld is door de Europese Unie (EU) toegevoegd aan het programma OP Oost 2014-2020. Het budget moet voor 31 december 2023 besteed zijn. De nadruk ligt op investeringen in innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en groen.

Voor de periode 2021-2027 stelt de EU € 82 miljoen beschikbaar, het Rijk € 23 miljoen en de provincies Gelderland en Overijssel samen € 21 miljoen. Oost-Nederland wil de lijn van OP Oost 2014-2020 (geactualiseerd) voortzetten. Dit betekent dat we investeren in innovatie en dat de belangrijkste doelgroep het midden- en kleinbedrijf (mkb) is. In de jaren 2022 tot en met 2026 wordt het budget beschikbaar gesteld. Dit door regelmatige openstellingen door de jaren heen. Meer informatie over de geldende openstellingen vindt u op de website EFRO Oost 2021-2027.

Links

2. INTERREG Deutschland-Nederland

Voor het Duits-Nederlandse grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG VI. Dit geld komt ook uit het EFRO. Deze Europese subsidies zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van grensregio's.

3. POP3 en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stelt de Europese Unie geld beschikbaar voor het platteland. Een deel van dit geld is of komt beschikbaar voor Gelderland en wordt aangevuld met geld van de provincie (cofinanciering). Het GLB is 1 van de instrumenten waarmee we werken aan onze doelen voor een vitaal platteland. Het GLB bestaat op dit moment uit 2 programma’s die worden uitgevoerd: POP3 en POP3plus. Daarnaast is er een programma dat nog wordt ontwikkeld, het Nationaal Strategisch Plan.

Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden verenigingen en stichtingen kunnen subsidie krijgen.

Links

Mogelijkheden, verordening en verantwoording POP3 subsidies

Wanneer een POP3 of POP3plus subsidieregeling is opengesteld, vindt u tijdens de periode van openstelling op de subsidiepagina over de regeling alle informatie. In 2022 kunt u de volgende openstellingen verwachten:

  • Verplaatsing glastuinbouwbedrijven: 7 februari tot en met 21 maart 2022
  • Professionalisering Korte ketens: 4 april tot en met 11 mei 2022
  • Verplaatsing paddenstoelenteeltbedrijven: 7 april tot en met 9 mei 2022
  • Innovatieve Concepten: 4 mei tot en met 15 juni 2022
  • LEADER- Achterhoek Uitvoering projecten

Externe adviescommissie

Een externe adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen voor de regeling Innovatieve Concepten. De leden van de Adviescommissie POP3 vindt u hier . Ook de aanvragen voor Innovatie Kalverhouderij uit 2021 zijn door deze commissie beoordeeld. 

Als u een POP3-subsidie heeft ontvangen, gelden er regels voor de verantwoording van uw subsidie. Informatie hierover vindt u in de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.