Europese subsidies

We geven niet alleen zelf subsidies, maar zijn als provincie ook verantwoordelijk voor het toekennen van Europese subsidies. Deze subsidies worden vanuit 3 verschillende programma’s gegeven.

1. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) krijgt Oost-Nederland subsidie van de Europese Unie (EU) om de regionale economie te stimuleren. Doel is het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland én het investeren in een slimmere en duurzame regio. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

EFRO subsidies

2.  INTERREG Deutschland-Nederland

Voor het Duits-Nederlandse grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG VI. Dit geld komt ook uit het EFRO. Deze Europese subsidies zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van grensregio's.

3. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese Unie stelt geld voor de landbouw beschikbaar via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De komende 5 jaar is er voor Nederland ongeveer €4,7 miljard aan subsidies beschikbaar. Een deel van dit geld is voor Gelderland. Wij vullen dit bedrag aan en zorgen zo voor een economisch sterk, duurzaam en leefbaar platteland.

Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden verenigingen en stichtingen kunnen subsidie krijgen.

Mogelijkheden, verordening en verantwoording POP3 subsidies

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.