Europese subsidies

We geven niet alleen zelf subsidies, maar zijn als provincie ook verantwoordelijk voor het toekennen van Europese subsidies. Deze subsidies worden vanuit 3 verschillende programma’s gegeven.
Laatst gewijzigd op: 17-april-2023

1. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) krijgt Oost-Nederland subsidie van de Europese Unie (EU) om de regionale economie te stimuleren. Doel is het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland én het investeren in een slimmere en duurzame regio. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

EFRO subsidies

2.  INTERREG Deutschland-Nederland

Voor het Duits-Nederlands grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma Interreg VI A Deutschland-Nederland.

Deze Europese subsidie is bedoeld om de concurrentiepositie in onze grensregio te versterken. Naast innovatie en duurzaamheid ligt de focus ook op het stimuleren van een verbonden grensregio (bijvoorbeeld door projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt) en het stimuleren van de samenwerking tussen burgers en overheden.

Daarnaast is het mogelijk subsidie te ontvangen voor kleinschalige grensoverschrijdende projecten die de leefbaarheid in de grensstreek verhogen, zoals grensoverschrijdende uitwisselingen met scholen of bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur.

 

3. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese Unie stelt geld voor de landbouw beschikbaar via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De komende 5 jaar is er voor Nederland ongeveer €4,7 miljard aan subsidies beschikbaar. Een deel van dit geld is voor Gelderland. Wij vullen dit bedrag aan en zorgen zo voor een economisch sterk, duurzaam en leefbaar platteland.

Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden verenigingen en stichtingen kunnen subsidie krijgen.

Mogelijkheden, verordening en verantwoording POP3 subsidies

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.