Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

De Europese Unie stelt geld voor de landbouw beschikbaar via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De komende 5 jaar is er voor Nederland ongeveer €4,7 miljard aan subsidies beschikbaar.
boer met trekker

Een deel van dit geld is voor Gelderland. Wij vullen dit bedrag aan en zorgen zo voor een economisch sterk, duurzaam en leefbaar platteland.

Hoofddoelen van het GLB 2023-2027

De belangrijkste inhoudelijke doelen van de EU zijn dat het GLB moet concreet bijdragen aan: 

  • Slimme, veerkrachtige landbouw
  • Milieu, biodiversiteit en klimaat
  • Brede plattelandsontwikkeling

Andere, meer algemene, doelen zijn: kennis opdoen, vernieuwen of innoveren en  uitwisselen van kennis en ervaring in netwerken.

In een uitlegvideo is te zien waar het GLB vandaan komt en waar het naartoe gaat. Bekijk de video op de website van Netwerk Platteland.

Bekijk hier de uitleg over hoe een agrariër doelen, punten en waarden binnen de eco-regeling kan behalen.

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Binnen de kaders van het GLB geven alle deelnemende landen via een Nationaal Strategisch Plan (NSP) hun eigen invulling aan het beleid. Met het GLB werkt Nederland aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland.
U vindt een samenvatting van het NSP-GLB op de website Netwerk Platteland.

Hoe helpt het nieuwe GLB mee aan toekomstbestendig boeren?

Het GLB ondersteunt boeren en andere partijen op het platteland of in de sector om te vernieuwen.
Het GLB biedt mogelijkheden voor boeren en adviseurs om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen.
Het GLB ondersteunt de gebiedsgerichte aanpak, want ieder gebied heeft zijn eigen uitdagingen.

Voor wie?

Boeren en tuinders, natuur-en landschapsorganisaties gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen. De verschillende subsidies kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast om voor gebieden en de boeren die in de gebieden werken, helder perspectief voor hun bedrijf te vinden en voor een duurzame toekomst.

Subsidiemogelijkheden

Subsidies van het GLB 2023-2027 worden landelijk of provinciaal opengesteld. Provinciale openstellingen in het kader van het GLB-NSP 2023-2027 zijn na de zomer te vinden op onze overzichtspagina met subsidies.

POP3 subsidies

Het GLB 2023-2027 is de opvolger van het GLB (2014-2022) waar POP3 onderdeel van was.