Defensie

Wij hebben in Gelderland, samen met onze gemeenten van oudsher nauwe banden met defensie en een historische relatie. In Gelderland zijn veel kazernes en defensieterreinen, vooral op de Veluwe.

Defensie is een belangrijke werkgever

De aanwezigheid van defensie zorgt ervoor dat voorzieningen in kleinere gemeenten in stand blijven. Wij zitten regelmatig bij elkaar aan tafel om plannen voor nieuwe ontwikkelingen te bespreken.

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD)

Defensie groeit, om klaar te staan voor dreigingen nu en in de toekomst. Voor die groei heeft Defensie meer ruimte nodig in Nederland. Dat betekent dat zij op zoek zijn naar meer ruimte om te oefenen, voor infrastructuur, munitieopslag en voor nieuwe of aangepaste vergunningen. Ook in Gelderland. De effecten voor de provincie en Gelderse gemeenten kunnen groot zijn. 

Het is belangrijk dat de lokale gevolgen in Gelderland meewegen bij de voorgenomen plannen van defensie. Samen met gemeenten hebben wij het beste zicht op wat de ontwikkelingen betekenen voor onze inwoners en voor een gebied. Daarom vinden wij het belangrijk om over deze plannen met defensie in gesprek te zijn. Daarbij is het duidelijk dat de belangen en toekomstplannen van Gelderland en Defensie niet altijd hetzelfde zijn. Soms wringt het. Bijvoorbeeld rondom natuur, gebiedsontwikkeling, woningbouw en gebruik van het Gelderse luchtruim.

Planning Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD)

Op 15 december 2023 heeft de staatssecretaris van Defensie de eerste plannen voor het versterken van de krijgsmacht bekend gemaakt. Deze plannen staan in de 'Notitie Reikwijdte' en 'Detailniveau voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie'. In deze notitie beschrijft de staatssecretaris ook de ontwikkelingen die gevolgen hebben voor Gelderland. 

Wanneer?Wat?
  • Tot 12 februari 2024
  • Iedereen kan reageren op de plannen. Provincie Gelderland reageert samen met de Gelderse gemeenten in een zienswijze.
    Let op: deze zienswijze is niet digitaal toegankelijk. Heeft u hulp nodig bij het lezen van de zienswijze, dan kunt u contact met ons opnemen.
  • In het voorjaar
  • Defensie reageert op alle zienswijzen en houdt bijeenkomsten.
  • In de loop van 2024
  • Het nieuwe kabinet besluit welke activiteiten van defensie ruimte krijgen, en op welke plek.