Natuurwetten en -regels in Gelderland

Onze natuur wordt beschermd door regels van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening. Wilt u een activiteit uitvoeren in Gelderland, zoals het uitbreiden van een bedrijf? Bekijk welke natuurregels gelden en controleer of er een vergunning, ontheffing of natuurcompensatie nodig is.

Voert u een activiteit uit waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang komen? Dan heeft u misschien een ontheffing nodig. Want de De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt natuurgebieden, houtopstanden en bepaalde planten- of diersoorten.

Lees ook:

Gedragscode provinciale infrastructuur

Bij alle werkzaamheden aan provinciale wegen houden we zoveel mogelijk rekening met wilde planten en dieren. Om schade aan soorten én hun leefgebied te voorkomen. Deze zorgvuldige manier van werken is door alle provincies samen vastgelegd in de 'gedragscode provinciale infrastructuur'. Hierin staat ook hoe de Wet natuurbescherming (Wnb) wordt nageleefd tijdens werkzaamheden. Zowel in de voorbereiding en uitvoering.

Natuurregels

Als u een activiteit in Gelderland uitvoert, zoals een bedrijfsuitbreiding, vergeet dan de natuurregels niet. Op onze kaart ziet u welke natuurregels gelden binnen een bepaalde omgeving. Zo ziet u direct of er vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Of dat er misschien natuurcompensatie nodig is.