Natuurwetten en -regels in Gelderland

Onze natuur wordt beschermd door regels van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening. Wilt u een activiteit uitvoeren in Gelderland, zoals het uitbreiden van een bedrijf? Bekijk welke natuurregels gelden en controleer of er een vergunning, ontheffing of natuurcompensatie nodig is.

Voert u een activiteit uit waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang komen? Dan heeft u misschien een ontheffing nodig. Want de De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt natuurgebieden, houtopstanden en bepaalde planten- of diersoorten.

Lees ook:

Nieuwe regels Groene ontwikkelingszone

Op 31 mei 2022 stelden Gedeputeerde Staten regels voor de Groene ontwikkelingszone vast. De Groene ontwikkelingszone (GO) is het gebied dat tussen en rondom natuurgebieden ligt. Hierin liggen onder andere de ecologische verbindingszones, de verbindende schakels tussen de natuurgebieden. We hebben de regels voor de Groene ontwikkelingszone uitgewerkt naar aanleiding van de actualisatie 8 van de Omgevingsverordening.

Huisregels in de gastvrije natuur

De natuur in! De natuur is een prachtplek om je te verwonderen. Om in te wandelen, doorheen te fietsen, in te paardrijden of hard te lopen. Om in te bosbaden en om tot rust te komen. Dat doen we graag in de natuurgebieden in Gelderland. Iedereen is welkom in de natuur in Gelderland. Fijn als u zich aan de regels houdt.

Gedragscode provinciale infrastructuur

Bij alle werkzaamheden aan provinciale wegen houden we zoveel mogelijk rekening met wilde planten en dieren. Om schade aan soorten én hun leefgebied te voorkomen. Deze zorgvuldige manier van werken is door alle provincies samen vastgelegd in de 'gedragscode provinciale infrastructuur'. Hierin staat ook hoe de Wet natuurbescherming (Wnb) wordt nageleefd tijdens werkzaamheden. Zowel in de voorbereiding en uitvoering.

Natuurregels

Als u een activiteit in Gelderland uitvoert, zoals een bedrijfsuitbreiding, vergeet dan de natuurregels niet. Op onze kaart ziet u welke natuurregels gelden binnen een bepaalde omgeving. Zo ziet u direct of er vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Of dat er misschien natuurcompensatie nodig is.