Kinderen springen van brug in natuurwater
Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland door te geven aan de volgende generaties. Willen we Gelderland in de toekomst gaaf houden? Dan moeten we daar nu wat voor doen.
Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland
In onze omgevingsvisie staat wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland klaar te maken voor de toekomst.

Omgevingswet en onze omgevingsvisie

In de Omgevingswet staat dat provincies en gemeenten een kijk en mening moeten hebben over de manier waarop ze de ruimte en omgeving willen gebruiken en beschermen. Daarom hebben we onze omgevingsvisie Gaaf Gelderland gemaakt. Zodat inwoners, ondernemers en bezoekers hier prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. De Omgevingswet raakt veel onderwerpen waar we aan werken in Gelderland. Hieronder leest u welke onderwerpen dat zijn.

Wat bedoelen we met al die begrippen?

Er zijn heel veel wetten en regels die gaan over de buitenruimte, zoals over natuur, geluid, wegen en nieuwbouw.  Daarom komt er een nieuwe wet die al deze wetten en regels samenvoegt en voor heel Nederland geldt: de Omgevingswet. Bekijk de animatievideo over de Omgevingswet. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2023.

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland door te geven aan de volgende generaties. We gaan voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

De Omgevingswet en onze omgevingsvisie vragen om een nieuwe omgevingsverordening die helemaal voldoet aan de eisen, taal en bedoelingen van de Omgevingswet. Daarom vernieuwden we onze omgevingsverordening in 2021 met actualisatieplan 8. In deze verordening staan regels over hoe we met de buitenruimte, onze leefomgeving, omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden. Actualisatieplan 8 bestaat uit 2 delen. Het ene deel geldt sinds 1 februari 2022 (PDF 1 MB). Hierin staan nieuwe regels op het gebied van natuur, water, zonnevelden, provinciale wegen en glastuinbouw. Het andere deel gaat pas gelden als de Omgevingswet in werking treedt. Dit is waarschijnlijk op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

De druk op de ruimte en leefomgeving van Gelderlanders neemt toe. Er is steeds minder ruimte, terwijl er steeds meer opgaven zijn. Daarom willen we de schaarse ruimte zo goed mogelijk inrichten. We gebruiken hiervoor de Koers Ruimte en Leefomgeving (PDF 4 MB). Dat is een werkwijze voor het maken van slimme ruimtelijke keuzes door samen met betrokkenen per gebied te kijken naar wat er kan en wat er nodig is.

Actualisatieplan 8 kunt u op verschillende manieren bekijken:

  • Digitaal via Planoviewer, hierin staan alleen provinciale wetten en regels. Hier vindt u de wijzigingen die direct ingaan.
  • U kunt de plannen uit het actualisatieplan 8 (ZIP 26 MB) bekijken. Hier vindt u de omgevingsverordening onder de Omgevingswet.
  • Digitaal via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop 'plannen zoeken'. Er opent een nieuw scherm. Wijzig Zoek op adres in Zoek op 'plannaam of -nummer' en voer de volgende IMRO-codes in om de Omgevingsvisie of de Omgevingsverordening te raadplegen: NL.IMRO.9925.PVOVa8-vst1.

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022

Het verbeteren van de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving vraagt om goede voorbeelden. Met de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit verzamelen we geslaagde en inspirerende projecten voor het inrichten van de Gelderse leefomgeving.

Nieuwe regels Groene ontwikkelingszone

Op 31 mei 2022 stelden Gedeputeerde Staten regels voor de Groene ontwikkelingszone vast. De Groene ontwikkelingszone (GO) is het gebied dat tussen en rondom natuurgebieden ligt. Hierin liggen onder andere de ecologische verbindingszones, de verbindende schakels tussen de natuurgebieden. We hebben de regels voor de Groene ontwikkelingszone uitgewerkt naar aanleiding van de actualisatie 8 van de Omgevingsverordening.

Nieuws

  • De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit gebeurde in overleg met het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Minister de Jonge liet dit op 24 februari 2022 weten, via het ontwerp-Koninklijk Besluit naar de Eerste en Tweede Kamer. Volgens alle partijen is het haalbaar om verantwoord van start te gaan op deze nieuwe datum. Het geeft voldoende tijd voor het inregelen, oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken.

  • Op 5 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten de drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid vastgesteld (actualisatieplan 9 van de omgevingsverordening). Dit gaat gelden wanneer de omgevingswet is ingevoerd.
  • Sinds 1 februari 2022 gelden er nieuwe regels op het gebied van natuur, water, zonnevelden, provinciale wegen en glastuinbouw. Deze regels staan in de omgevingsverordening, die Provinciale Staten (PS) op 15 december 2021 vaststelden. Onder het kopje ‘huidige omgevingsvisie- en verordening' op deze pagina is de omgevingsverordening te lezen en downloaden als PDF. In de verordening staan ook veranderingen die pas ingaan als de Omgevingswet in werking treedt. Zo moeten alle overheden onder de wet dezelfde indeling en woorden gebruiken in de verordening.

Video 5 dilemma's: omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Om Gelderland ook in de toekomst mooi en gaaf te houden, moeten we actie ondernemen. De ruimte in Gelderland wordt steeds schaarser. We hebben meer woningen nodig en willen meer reizen. Maar we zien ook het klimaat veranderen, de natuur achteruit gaan en we hebben ruimte nodig voor de energietransitie. Alles moet een plek krijgen. Maar niet alles past en kan zomaar. We moeten kiezen. Of op eerder gemaakte keuzes terug durven komen. Op 5 terreinen in het bijzonder zien we belangen botsen en lopen we tegen ruimtelijke dilemma’s aan.