Kinderen springen van brug in natuurwater
Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland door te geven aan de volgende generaties. Willen we Gelderland in de toekomst gaaf houden? Dan moeten we daar nu wat voor doen.
Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland
In onze omgevingsvisie staat wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland klaar te maken voor de toekomst.

Omgevingswet en onze omgevingsvisie

In de Omgevingswet staat dat provincies en gemeenten een kijk en mening moeten hebben over de manier waarop ze de ruimte en omgeving willen gebruiken en beschermen. Daarom hebben we onze omgevingsvisie Gaaf Gelderland gemaakt. Zodat inwoners, ondernemers en bezoekers hier prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. De Omgevingswet raakt veel onderwerpen waar we aan werken in Gelderland. Hieronder leest u welke onderwerpen dat zijn.

Wat bedoelen we met al die begrippen?

Er zijn heel veel wetten en regels die gaan over de buitenruimte, zoals over natuur, geluid, wegen en nieuwbouw.  Daarom komt er een nieuwe wet die al deze wetten en regels samenvoegt en voor heel Nederland geldt: de Omgevingswet. Bekijk de animatievideo over de Omgevingswet. Deze wet geldt vanaf 1 juli 2023.

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland door te geven aan de volgende generaties. We gaan voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

De Omgevingswet en onze omgevingsvisie vragen om een nieuwe omgevingsverordening die helemaal voldoet aan de eisen, taal en bedoelingen van de Omgevingswet. Daarom vernieuwden we onze omgevingsverordening in 2021 met actualisatieplan 8. In deze verordening staan regels over hoe we met de buitenruimte, onze leefomgeving, omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden. Actualisatieplan 8 bestaat uit 2 delen. Het ene deel geldt sinds 1 februari 2022 (PDF 1 MB). Hierin staan nieuwe regels op het gebied van natuur, water, zonnevelden, provinciale wegen en glastuinbouw. Het andere deel gaat pas gelden als de Omgevingswet in werking treedt. Dit is waarschijnlijk op 1 juli 2023.

De druk op de ruimte en leefomgeving van Gelderlanders neemt toe. Er is steeds minder ruimte, terwijl er steeds meer opgaven zijn. Daarom willen we de schaarse ruimte zo goed mogelijk inrichten. We gebruiken hiervoor de Koers Ruimte en Leefomgeving (PDF 4 MB). Dat is een werkwijze voor het maken van slimme ruimtelijke keuzes door samen met betrokkenen per gebied te kijken naar wat er kan en wat er nodig is.

Actualisatieplan 8 kunt u op verschillende manieren bekijken:

  • Digitaal via Planoviewer, hierin staan alleen provinciale wetten en regels. Hier vindt u de wijzigingen die direct ingaan.
  • U kunt de plannen uit het actualisatieplan 8 (ZIP 26 MB) bekijken. Hier vindt u de omgevingsverordening onder de Omgevingswet.
  • Op 6 juli 2022 hebben Provinciale Staten de omgevingsverordening onder de Omgevingswet vastgesteld met daarin de regels opgenomen voor aanvullende voorwaarden strategisch drinkwater (actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV). Deze verordening treedt in werking als de Omgevingswet inwerking treedt.  
  • Digitaal via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop 'plannen zoeken'. Er opent een nieuw scherm. Wijzig Zoek op adres in Zoek op 'plannaam of -nummer' en voer de volgende IMRO-codes in om de Omgevingsvisie of de Omgevingsverordening te raadplegen: NL.IMRO.9925.PVOVa8-vst1.

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022

Het verbeteren van de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving vraagt om goede voorbeelden. Met de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit verzamelen we geslaagde en inspirerende projecten voor het inrichten van de Gelderse leefomgeving. Bekijk de 15 genomineerde projecten van deze editie en stem op jouw favoriet. Stemmen kan tot en met 15 december.

Nieuwe regels Groene ontwikkelingszone

Op 31 mei 2022 stelden Gedeputeerde Staten regels voor de Groene ontwikkelingszone vast. De Groene ontwikkelingszone (GO) is het gebied dat tussen en rondom natuurgebieden ligt. Hierin liggen onder andere de ecologische verbindingszones, de verbindende schakels tussen de natuurgebieden. We hebben de regels voor de Groene ontwikkelingszone uitgewerkt naar aanleiding van de actualisatie 8 van de Omgevingsverordening.

Nieuws

  • Op 5 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten de drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid vastgesteld (actualisatieplan 9 van de omgevingsverordening). Omdat de omgevingswet is uitgesteld, ligt er een voorstel voor PS om het merendeel van de regels onder de Wet milieubeheer te laten gelden vanaf zaterdag 14 januari 2023. De volledige regels gelden pas wanneer de omgevingswet in werking treedt.
  • Sinds 1 februari 2022 gelden er nieuwe regels op het gebied van natuur, water, zonnevelden, provinciale wegen en glastuinbouw. Deze regels staan in de omgevingsverordening, die Provinciale Staten (PS) op 15 december 2021 vaststelden. Onder het kopje ‘Plannen bekijken’ op deze pagina is de omgevingsverordening te lezen en downloaden als PDF. In de verordening staan ook veranderingen die pas ingaan als de Omgevingswet in werking treedt. Zo moeten alle overheden onder de wet dezelfde indeling en woorden gebruiken in de verordening.

Video 5 dilemma's: omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Om Gelderland ook in de toekomst mooi en gaaf te houden, moeten we actie ondernemen. De ruimte in Gelderland wordt steeds schaarser. We hebben meer woningen nodig en willen meer reizen. Maar we zien ook het klimaat veranderen, de natuur achteruit gaan en we hebben ruimte nodig voor de energietransitie. Alles moet een plek krijgen. Maar niet alles past en kan zomaar. We moeten kiezen. Of op eerder gemaakte keuzes terug durven komen. Op 5 terreinen in het bijzonder zien we belangen botsen en lopen we tegen ruimtelijke dilemma’s aan.