Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland door te geven aan de volgende generaties. Willen we Gelderland in de toekomst gaaf houden? Dan moeten we daar nu wat voor doen.

Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

In onze omgevingsvisie staat wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland klaar te maken voor de toekomst.

Omgevingswet en onze omgevingsvisie

In de Omgevingswet staat dat provincies en gemeenten een kijk en mening moeten hebben over de manier waarop ze de ruimte en omgeving willen gebruiken en beschermen. Daarom hebben we onze omgevingsvisie Gaaf Gelderland gemaakt. Zodat inwoners, ondernemers en bezoekers hier prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. De Omgevingswet raakt veel onderwerpen waar we aan werken in Gelderland. Hieronder leest u welke onderwerpen dat zijn.

Wat bedoelen we met al die begrippen?

Vitaal landelijk gebied Gelderland

Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Daar werken we aan door ons te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtige provincie.

Nieuws

  • Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Vanaf dat moment gelden ook de volledige regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid (actualisatieplan 9 van de omgevingsverordening), zoals die op 5 juli 2022 door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. Sinds 14 januari 2023 gelden de meeste regels overigens al onder de Wet milieubeheer, maar met inwerkintreding van de Omgevingswet geldt dat dus voor álle regels. 

Video 5 dilemma's: omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Om Gelderland ook in de toekomst mooi en gaaf te houden, moeten we actie ondernemen. De ruimte in Gelderland wordt steeds schaarser. We hebben meer woningen nodig en willen meer reizen. Maar we zien ook het klimaat veranderen, de natuur achteruit gaan en we hebben ruimte nodig voor de energietransitie. Alles moet een plek krijgen. Maar niet alles past en kan zomaar. We moeten kiezen. Of op eerder gemaakte keuzes terug durven komen. Op 5 terreinen in het bijzonder zien we belangen botsen en lopen we tegen ruimtelijke dilemma’s aan.