Natuur: overzichtspagina

Als provincie hebben wij verschillende vergunningen af te geven rondom natuur in Gelderland. Met ons stappenplan kunt u zien of dit ook voor u van toepassing is.
Laatst gewijzigd op: 11-maart-2024
Wetgeving:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsverordening Gelderland
Omgevingswet

Gelderland heeft veel bijzondere natuur, waar we trots op zijn. Een deel van onze natuur is zo bijzonder dat het Europese bescherming krijgt. Dat zijn onze Natura 2000-gebieden: in Gelderland zijn dat er 15. Volgens de Omgevingswet mogen er geen negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden of op beschermde plant- en diersoorten.

Wanneer heb ik te maken met de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming)?

Bij activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben op beschermde dieren, planten en natuurgebieden kunt u met de Omgevingswet te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de volgende activiteiten:

Wat moet ik doen bij deze activiteiten?

Voordat u activiteiten of werkzaamheden mag uitvoeren, bent u verplicht om mogelijke negatieve effecten op beschermde natuur te voorkomen of te beperken. Dit kunt u doen door de volgende stappen te doorlopen.

Stappenplan

Stappenplan

Advies en instemming

Vraagt u bij uw gemeente een omgevingsvergunning aan en heeft u daarbij een natuurvergunning op grond van de Omgevingswet nodig? Dan hoeft u alleen een omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente vraagt bij ons advies en instemming aan. De vergunning op grond van de Omgevingswet wordt dan onderdeel van de omgevingsvergunning.

Actualisatie AERIUS

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Deze actualisatie bevat de recente inzichten uit metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en -neerslag. Op deze manier wordt bij toestemmingsverlening en monitoring uitgegaan van actuele gegevens. Vanaf 5 oktober is het wettelijk verplicht om AERIUS Calculator versie 2023 te gebruiken voor toestemmingverlening. Bij lopende procedures betekent dit, dat een nieuwe berekening uitgevoerd moet worden uitgevoerd. Voor meer info verwijzen we u naar BIJ12.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.