Natuur: overzichtspagina

Als provincie hebben wij verschillende vergunningen en ontheffingen af te geven rondom natuur in Gelderland. Bekijk onderstaande informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.
Laatst gewijzigd op: 1-juli-2022
Wetgeving:
Wet natuurbescherming
Omgevingsverordening Gelderland
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gaat u een activiteit uitvoeren waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang kunnen komen?

Dan heeft u misschien een ontheffing nodig. De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt natuurgebieden en houtopstanden, en bepaalde planten- en diersoorten.

Heeft u schade aan gewassen of is de volksgezondheid of de openbare veiligheid in gevaar door beschermde dieren?

Er kunnen situaties zijn waarbij beschermde dieren schade aan gewassen veroorzaken of de volksgezondheid of de openbare veiligheid in gevaar brengen. Dan kan een faunabeheereenheid, wildbeheereenheid, gemeente, terreinbeheerder of een grondgebruiker een ontheffing aanvragen om deze dieren te doden of te verjagen.

Wilt u activiteiten uitvoeren in een Natura 2000-gebied of met effecten in een Natura 2000-gebied?

De Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming, beschermt de waardevolle, kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden. Activiteiten die u uitvoert, kunnen schadelijk zijn voor een Natura 2000-gebied. Voor het uitvoeren van uw plannen heeft u mogelijk een vergunning nodig.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan en heeft u daarbij een vergunning of ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig?

Dan hoeft u alleen een omgevingsvergunning aan te vragen. De vergunning/ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming wordt dan onderdeel van de omgevingsvergunning.

Wilt u bos of bomenrijen kappen die onder de bescherming van de Wet natuurbescherming (Wnb) vallen?

Wanneer u houtopstanden die buiten de bebouwde kom liggen en onder de Wnb vallen wilt kappen, moet u altijd een kapmelding bij ons indienen. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een kapmelding niet nodig is.

Kunt u niet voldoen aan de voorwaarden die horen bij een kapmelding?

Wanneer u niet aan de voorwaarden van een kapmelding (herplant binnen 3 jaar, dezelfde oppervlakte en dezelfde locatie) kunt voldoen, dan moet u naast het doen van een kapmelding ook een ontheffing houtopstanden bij ons aanvragen.

Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren?

Dan heeft u mogelijk een natuurvergunning of ontheffing nodig.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.