Vergunning jacht en faunabeheer

Heeft u schade aan gewassen of is de volksgezondheid of de openbare veiligheid in gevaar door beschermde dieren? Dan kan een faunabeheereenheid, wildbeheereenheid, gemeente, terreinbeheerder of een grondgebruiker een vergunning aanvragen om deze dieren te doden of te verjagen.
Laatst gewijzigd op: 20-februari-2024
Wetgeving:
Omgevingsverordening Gelderland
Omgevingswet

Procedure

Neem voor overlast binnen de bebouwde kom altijd eerst contact op met uw gemeente.

Vergunning aanvragen

Via de onderstaande knop komt u bij het omgevingsloket om een aanvraag te doen.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.