Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Aanvragers van een vergunning, ontheffing of subsidie en indieners van een melding of een Bibob-vragenformulier bij provincie Gelderland hebben hebben DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig om in te kunnen loggen in het portaal Mijn Gelderland.

Via het portaal Mijn Gelderland kunt u verschillende aanvragen doen; vergunningen, ontheffingen en subsidies. Ook kunt u een melding of een Bibob-vragenformulier indienen, bezwaar maken of een schriftelijke klacht indienen. Het aanvragen van DigiD kan enkele werkdagen duren. Een aanvraag voor eHerkenning duurt maximaal 7 (werk)dagen. Houd hier rekening mee als u een aanvraag wilt indienen. Lukt het niet om een aanvraag in te dienen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het vragenformulier onderaan deze pagina.

Gebruik DigiD alleen voor aanvragen die u als particulier wilt indienen. U bent namelijk aansprakelijk voor de vergunning of subsidie die u ontvangt. Organisaties met een KvK-nummer (overheden, rechtspersonen, stichtingen en bedrijven) hebben altijd eHerkenning nodig om in te loggen. Doet u namens een andere partij een aanvraag, dan moet u gebruik maken van ketenmachtiging.

Heeft u vragen over inloggen op Mijn Gelderland?

Over het inloggen op het portaal Mijn Gelderland hebben we dit overzicht met veelgestelde vragen gemaakt.

Ketenmachtiging

Wilt u een andere partij, bijvoorbeeld een tussenpersoon of een bureau, uw aanvraag laten doen, dan moet u deze partij machtigen via ketenmachtiging. Dit regelt u of de gemachtigde via een leverancier van eHerkenning.

Houd rekening met de tijd die daarvoor nodig is. Via ketenmachtiging is de veiligheid en betrouwbaarheid van uw gegevens en die van de gemachtigde partij gewaarborgd. In deze situatie hoeft u als aanvrager geen eHerkenning te hebben. Voor eenmanszaken kunnen andere oplossingen gelden. Vraag dit na bij een leverancier van eHerkenning.

Het gebruik van DigiD-machtigen is in het portaal Mijn Gelderland niet mogelijk.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Doet u een aanvraag als particulier? Dan krijgt u toegang tot ons portaal door in te loggen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Op de website van DigiD kunt u een DigiD aanvragen.

eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD inloggen bij de overheid, zo kunnen organisaties, ondernemers en stichtingen dat doen met eHerkenning. Als u een aanvraag doet voor uw instelling of stichting (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel), gebruik dan eHerkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie.

Stappenplan aanschaf eHerkenningsmiddel:

  • Alleen ondernemers of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen eHerkenning aanvragen.
  • Ga naar de website eHerkenning/leveranciers en bepaal bij welke leverancier u eHerkenning wilt aanvragen. U vindt hier meer informatie over waar u op moet letten bij de aanschaf.
  • U betaalt voor de aanschaf en het gebruik van een eHerkenningsmiddel. De kosten verschillen per aanbieder.
  • Binnen eHerkenning gelden verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het indienen en ondertekenen van aanvragen heeft u bij ons eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.
  • Leg vast wie u in uw bedrijf machtigt om een aanvraag in te dienen. Uw eHerkenningsleverancier heeft hiervoor een machtigingsregister.
  • Als u namens een andere partij een aanvraag indient, moet u gebruik maken van ketenmachtiging. Meer informatie hierover vindt u op de website over eHerkenning/ketenmachtiging.

Met vragen en klachten over het middel eHerkenning kunt u terecht bij uw leverancier eHerkenning.

De Europese Commissie heeft met de eIDAS-verordening het initiatief genomen om openbare diensten zoals het portaal toegankelijk te maken voor alle Europeanen. eIDAS is niet alleen bedoeld voor Europese burgers, ook Europese bedrijven kunnen gebruik maken van eIDAS.

Op de website van eHerkenning/eIDAS vindt u meer informatie over eIDAS.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.