Informatie over subsidies

Met subsidies ondersteunen we ideeën en plannen over allerlei onderwerpen. Van sportevenementen tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovaties. We moedigen daarmee initiatiefnemers aan en helpen de plannen te realiseren.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Provinciale subsidies

Hoe u onze Provinciale subsidies aanvraagt, leest u in de verschillende subsidies.

Europese subsidies

Hoe u Europese subsidies aanvraagt, leest u in de verschillende Europese subsidies.

Subsidie aanvragen en beheren

Waar moet uw aanvraag aan voldoen? Wat gebeurt er na het indienen met uw aanvraag? Lees meer over onze werkwijze bij een aanvraag voor subsidie.

Verplichtingen nakomen

Als we subsidie verlenen, vertrouwen we de ontvanger van deze subsidie. Om dit vertrouwen te kunnen geven, gelden wel een aantal verplichtingen.

Inloggen met DigiD of eHerkenning

Aanvragers van een subsidie hebben DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig om in te kunnen loggen in het subsidieportaal

Subsidieportaal

Via het Subsidieportaal dient u een aanvraag voor subsidie in. Ook handelt u hier alle acties af die voor uw subsidie nodig zijn.

Veranderingen melden

Als ontvanger van onze subsidie heeft u een meldingsplicht. Lees meer over welke veranderingen u moet melden en hoe u dit doet.

Rapporteren en vaststellen

Wanneer moet u ons op de hoogte houden van uw project? En wanneer moet u uw subsidie laten vaststellen? Lees meer over subsidies rapporteren en vaststellen.

Subsidieplafond

Wat is een subsidieplafond? Lees meer over het effect van een subsidieplafond op uw aanvraag.

Aanvullende controles

We controleren of subsidies goed worden besteed. Daarom vragen we ontvangers van subsidies om bewijsstukken te bewaren. 

Subsidieregister

In het openbaar subsidieregister ziet u wie subsidie van ons heeft ontvangen, voor welk bedrag en met welk doel.

Subsidies met staatsteun

Lees meer over de steunmaatregelen die we verleenden.

Kosten begroten

Bij veel subsidies vragen we om een begroting en dekkingsplan. Lees meer over de kosten die u in de begroting kunt opnemen en onze berekening van loonkosten

Begrotingssubsidie

Voor begrotingssubsidies is een positief besluit van Provinciale Staten (PS) nodig. Voor we een begrotingssubsidie voorleggen aan PS beoordelen we eerst de aanvraag. 

Arrangementen

Er zijn regels voor het verantwoorden van uw subsidie. We werken met 3 uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen. De hoogte van de subsidie bepaalt welk arrangement van toepassing is.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.