Begrotings- en incidentele subsidies

Provinciale Staten (PS) stellen op vaste tijden in het jaar begrotingssubsidies beschikbaar voor activiteiten waarvoor geen subsidieregeling is, maar die wel bijdragen aan provinciale doelen. Daarnaast kunnen Gedeputeerde Staten (GS) door het jaar heen besluiten om incidentele subsidies te verlenen.
Laatst gewijzigd op: 17-januari-2023

Vooroverleg

Om een begrotings- of incidentele subsidie aan te vragen, is er altijd eerst vooroverleg nodig. Daarin wordt besproken of een subsidie mogelijk is en wat er bij een aanvraag komt kijken. PS of GS nemen pas een besluit over een begrotings- of incidentele subsidie als deze compleet is ingediend en alle documenten die erbij horen, zijn beoordeeld. Direct na een positief besluit, kan de subsidie worden verleend. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.