Begrotingssubsidie

Provinciale Staten (PS) stellen op vaste tijden in het jaar begrotingssubsidies beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor activiteiten waarvoor geen subsidieregeling beschikbaar is, maar die wel bijdragen aan onze doelen en ambities.

Voor deze begrotingssubsidies geldt dat de subsidieaanvraag eerst compleet moet zijn ingediend én beoordeeld voordat PS een besluit kunnen nemen. Als PS positief over de subsidieaanvraag beslissen, kennen we de subsidie direct na het besluit toe.

Om een begrotingssubsidie te ontvangen, moet uw aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden:

Voor de aanvraag van een begrotingssubsidie is er altijd eerst vooroverleg over de inhoud van uw subsidieaanvraag. In dit overleg bespreekt u de voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen, de informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen en de tijd die nodig is om een aanvraag te behandelen. Na een positief overleg ontvangt u een mail met een link naar een aanvraagformulier. Via deze link kunt u een aanvraag indienen in het Subsidieportaal.

Om in te loggen in het Subsidieportaal heeft u eHerkenning nodig. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en de aanvraag in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Let op: De link naar het aanvraagformulier is maximaal 6 maanden bruikbaar.

Naast het invullen van het digitale aanvraagformulier, vragen we u om een projectplan te uploaden. Mogelijk vragen we in ons beoordelingsproces om aanvullende bijlagen.

De wettelijke maximale doorlooptijd van een subsidieaanvraag is 13 weken. Natuurlijk streven we ernaar om uw aanvraag sneller af te handelen. Als uw aanvraag direct bij het indienen compleet is, zorgt dit voor een kortere doorlooptijd. Om de aanvraagprocedure te versoepelen, adviseren we u om zo snel mogelijk afstemming te zoeken over het aanleveren van de verschillende documenten die nodig zijn (zowel inhoudelijk als subsidie-technisch). 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.