Subsidies met een subsidieplafond

Wanneer Gedeputeerde Staten (GS) subsidies afgeven op basis van een regeling, mogen zij een subsidieplafond instellen. Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling, gedurende een bepaalde periode. Meestal is die periode 1 jaar.
Laatst gewijzigd op: 16-juli-2024

Subsidieplafondbesluit 

We nemen subsidieaanvragen die compleet zijn in behandeling op volgorde van ontvangst. Na deze volledigheidstoets kijken we of de subsidie aan de voorwaarden en criteria voldoet. Zolang er nog genoeg geld beschikbaar is, kunnen wij de subsidie verstrekken. Als het subsidieplafond bereikt is of overschreden dreigt te worden, weigeren we de subsidieaanvraag.

We publiceren het subsidieplafondbesluit in het Provinciaal Blad. U kunt de vastgestelde plafondbesluiten bekijken op de website Overheid.nl.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.