Subsidies met staatssteun

De provincie kan niet zomaar subsidie geven aan ondernemingen. Voordat de provincie subsidie verleent, toetst ze aan de Europese staatssteunregels. Deze regels zijn erop gericht om een oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen te voorkomen.
Laatst gewijzigd op: 20-oktober-2023

Steunmaatregelen 

In principe geldt een verbod om staatssteun te verlenen. Onder bepaalde voorwaarden is het soms toch mogelijk om staatssteun te verlenen. Dit is bijvoorbeeld het geval als we gebruikmaken van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV).

Als we voor een subsidieregeling of een individuele subsidie gebruikmaken van de AGVV of de LVV, moeten we de Europese Commissie hiervan op de hoogte stellen met een zogenaamde kennisgeving. Deze kennisgeving bevat onder andere informatie over het type steun, de maximale hoeveelheid steun en de online vindplaats van de steunmaatregel. De kennisgevingen over steunmaatregelen van de provincie Gelderland zijn in te zien in het staatssteunregister van de Europese Commissie onder het kenmerk “NL_BZK_CSDO_GD”. Een compleet overzicht van de Gelderse steunmaatregelen vindt u hier:

Informatie over individuele steunmaatregelen van meer dan € 100.000 onder de AGVV en individuele steun van meer dan € 10.000 onder de LVV staat in het transparantieregister van de Europese Commissie. Door “NL_BZK_CSDO_GD” in te voeren in het zoekveld “Benaming steunmaatregel” komt u terecht bij de betreffende individuele steunmaatregelen van de provincie Gelderland.

Ook steun voor zogeheten diensten van algemeen belang (DAEB) is onder voorwaarden geoorloofd. Op 3 juni 2022 heeft de Europese Commissie een regeling voor de aankoop van grond voor natuurbehoud goedgekeurd. Deze regeling heeft een plek gekregen in paragraaf 2.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023. Deze tabel bevat een overzicht van de subsidies die de provincie Gelderland tot op heden op basis van de betreffende subsidieregeling heeft verleend.

Subsidies algemeen

Voor een totaaloverzicht van alle subsidies die de provincie verleent, kunt u het subsidieregister raadplegen.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.