Subsidies met staatssteun

De provincie kan niet zomaar subsidie geven aan ondernemingen. Voordat de provincie subsidie verleent, toetst ze aan de Europese staatssteunregels. Deze regels zijn erop gericht om een oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen te voorkomen.
Laatst gewijzigd op: 17-mei-2024

Steunmaatregelen 

In principe is het verboden om staatssteun te verlenen. Alleen onder bepaalde voorwaarden is het soms toch mogelijk. Dit is bijvoorbeeld als we gebruikmaken van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV).

Als we voor een subsidieregeling of een individuele subsidie deze verordeningen gebruiken, moeten we de Europese Commissie hierover informeren. Dit doen we met een zogenaamde kennisgeving. In deze kennisgeving staat informatie over het type steun, het maximale bedrag en waar de steunmaatregel online is te vinden. Onze kennisgevingen over steunmaatregelen vindt u in het staatssteunregister van de Europese Commissie onder het kenmerk “NL_BZK_CSDO_GD”. Een compleet overzicht van de Gelderse steunmaatregelen vindt u hier:

Informatie over individuele steunmaatregelen van meer dan € 100.000 onder de AGVV en individuele steun van meer dan € 10.000 onder de LVV staat in het transparantieregister van de Europese Commissie. Als u “NL_BZK_CSDO_GD” invoert in het zoekveld “Benaming steunmaatregel” komt u terecht bij de individuele steunmaatregelen van provincie Gelderland.

Ook steun voor diensten van algemeen belang (DAEB) is onder voorwaarden toegestaan. Op 3 juni 2022 heeft de Europese Commissie een regeling voor de aankoop van grond voor natuurbehoud goedgekeurd. Deze regeling heeft een plek gekregen in paragraaf 2.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023Deze tabel bevat een overzicht van de subsidies die de provincie Gelderland tot op heden op basis van deze subsidieregeling heeft verleend.

De-minimissteun 

Een andere mogelijkheid om steun te verlenen is door gebruik te maken van een zogeheten de-minimisverordening. Daarom komt in sommige aanvraagformulieren voor subsidies het onderwerp ‘de-minimis’ terug.

Op grond van een de-minimisverordening kunnen overheden de meeste ondernemingen over een periode van 3 jaar tot € 300.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. Voor agrariërs geldt een maximumbedrag van € 20.000 per drie belastingjaren. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt. Met een de-minimisverklaring geeft u aan of u, en zo ja hoeveel, de-minimissteun u dit jaar en in de voorgaande twee belastingjaren heeft ontvangen. Welke de-minimusverklaring u moet gebruiken, hangt af van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Zo nodig staat hierover informatie op de subsidiepagina die bij een subsidieregeling hoort. 

Subsidies algemeen

Voor een totaaloverzicht van alle subsidies die de provincie verleent, kunt u het subsidieregister raadplegen.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.