Berekenen van loonkosten

We gebruiken 3 methodes om de interne loonkosten te berekenen: het vaste uurtarief, loonkosten plus vaste opslag en de integrale kostensystematiek (IKS).
Laatst gewijzigd op: 11-april-2024

U mag zelf kiezen welke u gebruikt in uw begroting. Als u in het aanvraagformulier voor 1 van de methodes kiest, worden de kosten automatisch doorberekend op basis van de gekozen methode.

Methoden

Meer over IKS

Btw in de begroting

We berekenen subsidie op basis van de subsidiabele kosten. Als u de btw op deze kosten kunt terugvragen of voor een deel kunt compenseren, dan vermeldt u de subsidiabele kosten van uw project exclusief btw. Kunt u aantonen dat u de btw (gedeeltelijk) niet kunt verrekenen of compenseren? Dan vermeldt u de subsidiabele kosten inclusief de btw die u niet kunt verrekenen of compenseren. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.