Dieren beschermen en in aantal beheren

Wilde dieren die van nature in Nederland voorkomen, zijn beschermd. Je mag ze niet zomaar verjagen of doden. Heeft u landbouwschade of dreigt er gevaar voor de volksgezondheid? Dan kunt u ontheffing aanvragen van het verbod op het verjagen of doden van dieren.
Dieren beschermen en in aantal beheren

Verkeersongevallen voorkomen

Soms zorgt een wild dier voor een ongeluk. Een overstekend dier zorgt in gebieden waar veel reeën, herten en wilde zwijnen leven, vaak voor een aanrijding. Dit is te voorkomen door niet te hard te rijden. Daarom geldt op sommige wegen in de Veluwe een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Tegemoetkoming in de schade

Heeft u na afschot of het nemen van werende maatregelen toch schade aan landbouwgewassen? Dan kunt u hiervoor een tegemoetkoming in de schade aanvragen. Dit geldt ook voor schade aan schapen of andere dieren, veroorzaakt door een wolf

Dien uw aanvraag in bij: BIJ12 Unit faunazaken. BIJ12 doet ook onderzoek naar andere manieren om schade tegen te gaan.

Aanrijding met een dier?

Heeft u een aanrijding met een dier? Bel de meldkamer van de politie, op nummer: 0900 8844. Als het dier nog leeft komt mogelijk een buitengewoon opsporingsambtenaar langs. Heeft u schade? Dan kunt u (afhankelijk van uw dekking) terecht bij uw eigen verzekering.

Over de jacht

Krijgt een faunabeheereenheid of individuele aanvrager ontheffing? Dan staat hierin precies beschreven waar, wanneer en hoeveel dieren zij mogen verjagen of afschieten. Grondeigenaren en de faunabeheereenheid jagen niet zelf. Dit doen jagers van de wildbeheereenheden, aangestuurd door Faunabeheereenheid Gelderland. Deze jagers zijn meestal vrijwilligers. 

In het jachtseizoen mag gejaagd worden op 5 beschermde diersoorten: hazen, konijnen, fazanten, eenden en houtduiven. Dat betekent dat mensen met een jachtvergunning deze diersoorten overdag vrij mogen bejagen in hun jachtveld. Dit gebeurt op basis van een faunabeheerplan voor de jacht.

Bestrijding is ook mogelijk bij schade en overlast buiten het jachtseizoen. Daarvoor gelden vrijstellingen en ontheffingen, bijvoorbeeld voor kraaien of ganzen. Bij grote hoefdieren doen we aan populatiebeheer. Op de Veluwe houden we het aantal wilde zwijnen op een bepaald niveau. Zodat het effect op de natuur verkeersveiligheid en landbouw acceptabel blijft. 

Meer informatie

De wolf in Gelderland

Sinds 2015 zijn de wolven terug in Nederland. De eerste meldingen van zwervende wolven kwamen uit Duitsland. Sinds 2019 leven de dieren op de Gelderse Veluwe, hier zijn ook welpjes geboren.

Faunabeheer

Grondeigenaren die last hebben van schade door wild werken samen met jagers en boeren in een faunabeheereenheid (FBE). Zij houden de aantallen van deze beschermde dieren in balans. Zodat alle soorten blijven bestaan. Deze beheerplannen staan beschreven in het faunabeheerplan. Door het faunabeheerplan is het mogelijk om ontheffing aan te vragen om dieren te verjagen of doden.

Als provincie moeten wij het faunabeheerplan beoordelen. We bekijken vooral of de diersoort niet in gevaar komt en of er geen dierenleed wordt veroorzaakt. Ook controleren we of het faunabeheerplan aan de wet en ons beleid voldoet. Als het voldoet, leggen we het plan samen met de gevraagde ontheffing ter inzage. Zo heeft iedereen de kans om erop te reageren voordat het definitief wordt.

Meer informatie

Eikenprocessierups

Wilt u overlast door de eikenprocessierups melden? Vul ons meldingsformulier in of neem telefonisch contact op via nummer: 026 - 359 99 99.